oficiální web obce

Aktuality

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizera a obec Přepeře zve důchodce z naší obce na divadelní veselohru Charleyova teta v podání kulturního a divadelního spolku Jizeran Rakousy. Představení se odehraje v pátek 19. listopadu 2021 od 18:00 v kulturním domě Pěnčín. Je nutné dodržet v den konání aktuálně platná nařízení Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušení představení bez náhrady, pokud by kvůli vládním opatřením nebylo možné představení uskutečnit.

Informace

Severočeské komunální služby nás informují, že v neděli 14. listopadu proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede v 10:50 do Přepeř oblast Potůček na autobusovou zastávku směr Ohrazenice. Dále v 13:55 do Přepeř k hasičské zbrojnici. Pojízdná sběrna se na místě zdrží maximálně 10 minut. Vše bude probíhat pod dozorem pracovníka obce. Odpad, který nebude osobně předán pracovníkovi sběrny, nebude ani odvezen. Proto je zakázáno umísťovat odpad na místo, před příjezdem a po odjezdu sběrny. Přijímány budou následující složky komunálních odpadů. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky a pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být označeno, pokud možno tak v uzavřených obalech a o objemu odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány elektroodpady, stavební odpady, eternit, azbest a asfalt, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vzniklé při podnikatelské činnosti.

Informace 1

informace 2

Obecní úřad Přepeře vás zve v pátek 12. listopadu na další zájezd do libereckého bazénu. Zájemci se nahlásí telefonicky na Obecním úřadu nejpozději do středy 10. listopadu. Při nedostatečném počtu nahlášených účastníků bude zájezd zrušen. Odjezd autobusu je v 17 hodin z návsi a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu. Návrat do Přepeř je ve 20:15.

Upozorňujeme, že při vstupu do bazénu je nutné použít respirátor a předložit ke kontrole doklad o své bezinfekčnosti na covid-19.

Bazén Liberec – leták

Obec Vlastibořice zve 12. listopadu do KD Vlastibořice v 18:00 na cestovatelský pořad Pavly Bičíkové, plný skvělých fotografií, videí a hlavně zážitků o měsíční cestě po Střední Asii.

Vydáme se společně do země, jejíž průměrná nadmořská výška je 2.750 m. Zažijeme řadu dobrodružství na nádherných horských trecích. Seznámíme se s životem horských pastevců, kteří žijí se svými stády koní, jaků, koz, ovcí a krav celé léto vysoko v horách. Nahlédneme do jejich jurt a užijeme si jejich tradiční pohostinnost. Ještě dnes se mi sbíhají sliny na domácí airan (kefír), voňavé máslo, sladkou smetanu a tradiční kurut (sušený tvaroh). Poznáme i nelehký život v horských vesnicích. I když horalé nevědí, co to je “minimalismus”, přesto ho po staletí žijí. Snad právě proto jsou stále usměvaví, vlídní, přátelští, a jak nám opakovaně říkali, šťastní.

Společně projdeme centrální část Ťan-Šanu – Těrský Alatau. Některé jeho části sice již turisté objevili, ale přesto stojí za návštěvu. Najdeme tu zelená vysokohorská údolí plná volně se pasoucích koní, smaragdová jezera, divoké řeky, vodopády, ledovce a vysoká sedla s úchvatnými rozhledy. Vystoupáme do pětitisícového pohoří Altaj, kde naopak prožijeme samotu, volnost, ale i horké chvilky. Obzvlášť když nám přestane fungovat vařič, padne mlha a na mapy se nedá vůbec spolehnout. Vydáme se i do nejvyššího pohoří Kyrgyzstánu – na Pamír, kterému se oprávněně říká “Střecha světa“. Sedmitisícový hřeben s Pikem Lenina mě opravdu “posadil na zadek”. Vychutnáme si i atmosféru orientálních bazarů a postsovětskou nostalgii měst.

www.bicikova.cz

Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude v obci Přepeře dne 29. října 2021 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva. Cena za čištění a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 370Kč. Cena revize kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800Kč. Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle 778 144 563.

Facebook: facebook.com/kominictvimn

Českomoravské kominictví M&N

Obecní úřad zveřejňuje tuto inzerci na přání firmy Kominictví M&N.

 

 

Společnost Šetříme občanům s.r.o, která s vámi již delší dobu spolupracuje, nás prostřednictvím svého koordinátora pana Petra Budiny požádala o předání informací pro klienty, kterým končí jejich dodavatel energií. Rychlá rada: nedělat unáhlené kroky – zastavení dodávek nehrozí, zastavit placení záloh a opsat stavy na elektroměru a plynoměru, následně se ozvat panu Budinovi.

Informace 1

Informace 2