oficiální web obce

Aktuality

Český statistický úřad nás informuje o konání Sčítání lidu domů a bytů 2021, které proběhne elektronicky od 27. března 2021 do 9. dubna 2021. Rozhodný okamžik je k půlnoci z 26. na 27. března 2021. Kdo nevyužije možnosti sčítání on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Veškeré informace naleznete zde:

sčítání lidu 2021 – průvodní dopis

sčítání lidu 2021 – oznámení

Aktualizace: 21.3.21

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro obec Přepeře  zde.

Jelikož nás společnost ČEZ Distribuce do budoucna už nebude informovat o odstávkách písemnou formou, tak pro vás Obecní úřad Přepeře připravil na svých obecních internetových stránkách jednoduchou možnost, jak si ověřit plánované odstávky v naší obci, nebo si po registraci zajistit tyto informace přímo do vaší soukromé emailové schránky. Odkaz naleznete na hlavní stránce obecního webu a v záložce aktuality.

Informace

Ve čtvrtek 1. dubna se koná zasedání obecního zastupitelstva v kulturní místnosti Sokolovny v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Na programu bude mimo jiné výběr nájemníka do obecního bytu. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme všechny spoluobčany. Vaše účast je ale podmíněna dodržováním rozestupů a použitím ochrany úst a nosu dle aktuálních nařízení.

Pozvánka

Obecní úřad Přepeře děkuje všem spoluobčanům, že nepálí větve a nepořádek na svých pozemcích, v zastavěné oblasti a zároveň informuje, že letos první termín otevřeného složiště větví za svazarmem, pro vás obyvatele Přepeř, bude v sobotu 27. března v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30, samozřejmě za dodržení všech aktuálních nařízení. Další možnost pak bude 10. a 24. dubna. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou provedení placeného informativního rozboru.

Informace

Korid LK informuje, že s platností od 3. března dojde ke změně jízdních řádů regionálních autobusových linek v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19. Provoz prázdninových jízdních řádů je prodloužen (do 12. června, resp. do odvolání). Provoz školních spojů doplněných za účelem přepravy žáků do ZŠ je do odvolání pozastaven. Více informací naleznete na našem webu v sekci Jízdní řády/Připravované změny. Aktuality v souvislosti s tématem „COVID“ naleznete také v sekci IDOL/COVID-19 nebo na našem Facebooku.

V příštích dnech nelze vyloučit další opatření (omezení dopravy), zejména pak na dálkových a mezikrajských linkách.

Prosíme o sdílení informací a děkujeme za pochopení.

Informace

Ministr vnitra udělil výjimku z omezení pohybu a pobytu ze dne 1. března 2021. Osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (ORP Turnov) se za pobyt a pohyb v rámci jejich okresu považuje také pobyt a pohyb kdekoliv na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.

Např. pro občana Přepeř byla dříve cesta do Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …) cestou mimo okres Semily do okresu Liberec (se všemi zákazy a omezeními). Nově je cesta do Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …) brána jako cesta po „našem“ okrese (výjimka pro ORP Turnov). Jinými slovy nově je ORP Turnov bráno, dle této výjimky, jako by byl jeden okres. To samé platí např. i pro občany Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …), že na nákup si nemusí dojet v rámci svého okresu, tedy např. do Liberce, ale díky této výjimce mohou na nákup do Turnova (a i jinam v ORP Turnov).

Informace výjimka ORP Turnov

Informace omezení volného pohybu osob

 

ORP Turnov

Společnost Korid LK nás informuje o připravovaných změnách jízdních řádů autobusů v našem regionu, které nastanou od neděle 7. března. Prosím zkontrolujte si případné změny svých spojů. Doplňujeme ještě, že i nadále zůstávají v platnosti „výlukové“ jízdní řády reagující na vládní opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19.

Informace