oficiální web obce

Aktuality

Severočeské vodovody a kanalizace informují, že ve čtvrtek 16. února 2023 od 13:00 do 14:00 bude přerušena dodávka pitné vody téměř do celé obce (mimo oblast Potůček), z důvodu plánovaných prací na vodovodu (dohledání skrytého úniku, dohledání trasového šoupěte). Náhradní zásobování vodou nebude zajištěno cisternami. Odběrná místa dotčená odstávkou jsou uvedena v příloze.

INFORMACE

Dotčená odběrná místa

Informace o místních poplatcích na rok 2023 pro občany Přepeř.

Pro rok 2023 nedošlo k žádným změnám obecně závazných vyhlášek, které tyto poplatky stanovují.

Výše poplatku a pravidla při jeho stanovení jsou tedy stejná jako v roce 2022.

Poplatek se skládá z částí:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatek ze psů
  • poplatek za využívání obecní dešťové kanalizace

Detailněji:

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 3/2021)

– základní sazba 600,- Kč / rok za osobu přihlášenou v obci k TP, nebo za vlastníka obytné nemovitosti ve kterém není nikdo přihlášen k TP

  • místní poplatek ze psů:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2021)

– základní sazba 100,- Kč / rok za psa

  • poplatek za využívání obecní dešťové kanalizace:

– jedná se o příspěvek za provoz a údržbu obecní dešťové kanalizace, platí se 50,- Kč / rok za objekt, který kanalizaci využívá (tzn. je k dešťové obecní kanalizaci připojen … většina obce), nebo 150,- Kč / rok za objekt, který je připojen k systému kanalizace, která se musí přečerpávat (jen pár objektů v obci), případně 0,- Kč / rok za objekt, který není k systému připojen a likviduje si dešťové vody na vlastním pozemku (zásak, retenční nádrže …. převážně nové objekty v obci)

 

Příklad: V rodinném domě, kde bydlí 5 občanů přihlášených k TP v Přepeřích a mají 2 psy a jsou připojeni k obecní dešťové kanalizaci.

5 x 600,-(odpad)  + 2 x 100,-(pes) + 50,-(kanal.) = 3250,- / rok

 

Placení poplatku od ledna 2023 – preferujeme bezhotovostně, tedy převodem z účtu:

Číslo účtu obce: 4225581 / 0100

Variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu

 

Další možnosti zaplacení: platební kartou nebo hotově na OÚ Přepeře

– informace zde uvedené jsou stručné / zjednodušené pro nejčastější případy, detaily, výjimky, osvobození nebo snížení poplatků naleznete v příslušných vyhláškách ne webu obce ZDE.

Při nejasnostech neváhejte kontaktovat OÚ Přepeře na tel.: 481 312 948

 

Obec Přepeře oznamuje, že pronajme byt 3+1 v domě čp. 116 v Přepeřích. Byt bude připraven k předání ke konci měsíce března 2023. Žádosti o byt je možno předkládat, nebo zasílat, tak aby byly na obecním úřadu do středy 15. března 2023 do 16.00 hod. Nový nájemce bude vybrán na řádném jednání Zastupitelstva obce dne 23. března 2023. Zájemci hlaste se na Obecním úřadu Přepeře.

Formulář – žádost

Informace

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře pro Vás, a především pro vaše děti připravil tradiční dětský karneval s hudebním doprovodem DJ Honzy, který se bude konat v sobotu 11. února od 14:00 hodin v místní sokolovně. Drobné občerstvení bude zajištěno, vstupné je dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Obecní úřad Přepeře vás zve na další zájezd do libereckého bazénu, který se uskuteční v pátek 10. února 2023. Zájemci se nahlásí (ideálně telefonicky) na Obecním úřadu nejpozději do středy 8. února 2023. Při nedostatečném počtu nahlášených účastníků bude zájezd zrušen. Odjezd autobusu je tradičně v 17:00 hodin z návsi v Přepeřích a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu. Návrat do Přepeř je ve 20:30.

Leták – informace

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky 2023, které proběhly 27. – 28. 1. 2023.

Výsledky – celá ČR

 

Detailněji:

Výsledky – obec Přepeře

 

Pro zajímavost:

Výsledky – Liberecký kraj

Výsledky – okres Semily

Výsledky – město Turnov

 

Vítězem druhého kola volby prezidenta republiky 2023 se stal kandidát:

číslo 4     – Pavel Petr Ing. M.A.  se ziskem 58,32 % platných hlasů

Převzato se serveru www.volby.cz

Obecní úřad informuje, že v pátek 27. ledna 2023 a v sobotu 28. ledna 2023 proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích II. kolo volby prezidenta republiky. Volební lístky vám pro II. kolo nebudou doručeny do vašich poštovních schránek, ale budou všem voličům dostupné až ve volební místnosti v den voleb. Volební místnost na obecním úřadu v Přepeřích se vám otevře v pátek 27. ledna 2023 ve 14:00 a uzavře ve 22:00, dále se pak otevře v sobotu 28. ledna 2023 v 8:00 a uzavře ve 14:00. K volbám si nezapomeňte platný doklad totožnosti, případně voličský průkaz. Občané s trvalým pobytem v Přepeřích, kteří se z dlouhodobých zdravotních důvodů nemohou dostavit odvolit do volební místnosti, a mají zájem volit do přenosné volební urny, se mohou telefonicky nahlásit na Obecním úřadu Přepeře do čtvrtka 26. ledna do 15:00.

O voličský průkaz pro II. kolo volby prezidenta republiky můžete zažádat písemně do pátku 20. ledna 2023, nebo osobně do středy 25. ledna 2023 do 16:00 na OÚ Přepeře.

 

Výsledky I. kola volby prezidenta republiky 2023, které proběhly 13.-14. 1. 2023:

Výsledky – celá ČR

Výsledky – obec Přepeře

Do druhého kola volby (27. – 28. 1. 2023) postupují kandidáti:

číslo 4     – Pavel Petr Ing. M.A.  se ziskem 35,40 % platných hlasů

číslo 7     – Babiš Andrej Ing.       se ziskem 34,99 % platných hlasů

Převzato se serveru www.volby.cz