oficiální web obce

Aktuality

Připomenutí informací o ukládání druhotných surovin v naší obci:

Zejména připomínáme, že tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu, a naplněné se odnáší k obecní stodole u zadních vrat za MŠ a OÚ. Pokud jsou vrata uzamčena, můžete pytel odložit u nich, případně je možné využít odložení u některých sběrných hnízd s kontejnery.

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly do velkoobjemového kontejneru na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Jedlé oleje a tuky můžete také přinést, v plastové nádobě, do stodoly na OÚ v úředních hodinách. Nutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Myslivecké sdružení Český ráj Přepeře děkuje všem svým členům za přípravu a realizaci našeho tradičního mysliveckého plesu, všem příznivců za návštěvu a super atmosféru, kapele za kvalitní doprovod. Děkujeme a těšíme se na příští rok opět u nás v Přepeřích.

MS Český ráj Přepeře

V sobotu 20. ledna 2024 na mysliveckém plese v Přepeřích byl nalezen prstýnek.

Kdo ho postrádá ať se ozve na telefon 608 056 900, nebo přímo kontaktuje OÚ Přepeře,

kde bude prstýnek od úterý 23.1.2024 k vyzvednutí.

Projekt Nenaletet.cz přináší objektivní, ověřené a fakty podložené informace o aktuálních tématech. Pomáhá s orientací v tématech, která zajímají média, veřejnost, ale jsou také terčem dezinformačních kampaní a různých internetových podvodníků.

Informační platformu provozuje Ministerstvo vnitra, na přípravě spolupracuje s dalšími složkami státu i veřejné správy.

Texty vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR v rámci projektu „Nebát se a nenaletět“

www.nenaletet.cz

Myslivecké sdružení Český ráj Přepeře Vás zve na tradiční Myslivecký ples, který se bude konat v sobotu 20. ledna 2024 od 20:00 v sále místní sokolovny.

Připravena bude tradiční myslivecká kuchyně a tombola. K tanci a poslechu zahrají Veselí pozůstalí.

Předprodej lístků je ve firmě VODATOP Přepeře.

Obecní úřad Přepeře Vás opět zve na zájezd do libereckého bazénu, který se uskuteční v pátek 19. ledna 2024. Zájemci se nahlásí (ideálně telefonicky) na Obecním úřadu nejpozději do středy 17. ledna 2024. Při nedostatečném počtu nahlášených účastníků může být zájezd zrušen. Odjezd autobusu je tradičně v 17:00 hodin z návsi v Přepeřích a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu. Návrat do Přepeř je ve 20:30.

Bazén Liberec – leták 19.1.2024

Informace o místních poplatcích na rok 2024 pro občany Přepeř.

Pro rok 2024 nedošlo k žádným změnám obecně závazných vyhlášek, které tyto poplatky stanovují.

Výše poplatku a pravidla při jeho stanovení jsou tedy stejná jako v roce 2023.

Upuštěno je od roku 2024 od vybírání poplatku za užívání dešťové obecní kanalizace.

Poplatek se skládá z částí:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatek ze psů

Detailněji:

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 3/2021)

– základní sazba 600,- Kč / rok za osobu přihlášenou v obci k TP, nebo za vlastníka obytné nemovitosti ve kterém není nikdo přihlášen k TP

  • místní poplatek ze psů:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2021)

– základní sazba 100,- Kč / rok za psa

Placení poplatku na rok 2024 – preferujeme bezhotovostně, tedy převodem z účtu (ideálně v období 02-04/2024):

Číslo účtu obce: 4225581 / 0100

Variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu 

Další možnosti zaplacení: platební kartou nebo hotově na OÚ Přepeře

– informace zde uvedené jsou stručné / zjednodušené a pro nejčastější případy, detaily, výjimky,

osvobození nebo snížení poplatků naleznete v příslušných vyhláškách ne webu obce ZDE.

Při nejasnostech neváhejte kontaktovat OÚ Přepeře na tel.: 481 312 948, rádi Vám pomůžeme a vše vysvětlíme.