oficiální web obce

Fotografie z akcí

V pátek 24. května 2024 jsme v kulturní místnosti místní sokolovny přivítali 9 nových občánků narozených v roce 2023. Novým občánkům ještě dodatečně přejeme vše nejlepší a rodičům, prarodičům a vůbec celým rodinám gratulujeme. Detailní fotografie budou rodičům zaslány individuálně na jejich emailové adresy.

Některé fotografie s laskavým souhlasem všech rodičů můžete prohlédnout ZDE:

Obecní úřad Přepeře informuje a zve děti v pátek 31. května 2024 na tradiční dětské sportovní odpoledne plné her, soutěží a zábavy, které pro vás připravuje TJ Sokol Přepeře, SDH Přepeře, Myslivecké sdružení Český ráj Přepeře, Obecní úřad, ZŠ a MŠ Přepeře.

Registrace dětí bude probíhat od 16:00, program začne v 16:30 na sportovním hřišti u hasičské zbrojnice v Přepeřích.

Kola, koloběžky, odrážedla a dobrou náladu nezapomeňte vzít s sebou. Zajištěno bude i drobné občerstvení.

Srdečně Vás všechny zveme a samozřejmě především vaše děti.

Novinka 2.6.2024

FOTOGRAFIE z dětského sportovního odpoledne

!!! NOVÉ – AKTUALIZACE 1.5.2024  !!!

Čarodějnice v Přepeřích s menším ohněm kvůli bezpečnosti akce.

Pálení čarodějnic v Přepeřích proběhlo navečer 30. dubna 2024 ve skvělé atmosféře, opět pod dohledem, a s perfektní organizací místní jednotky SDH Přepeře. Bohužel, sice teplotně přívětivě nadprůměrné, ale za to velmi větrné počasí nám neumožnilo ihned po příchodu lampiónového průvodu zapálit velkou vatru. Narychlo byl připraven jen menší oheň, aby mohla být dodržena tradice, a nedošlo ke zklamání hostů této akce. Místní hasiči pečlivě dohlíželi a kontrolovali plameny ohně, se kterými si nárazový vítr občas pohrával. V nočních hodinách, už bez hostů, pod stálým dohledem jednotky SDH a zkrápěním okolí byla bezpečně spálena i velká vatra. Děkujeme hostům za tradičně hojnou účast v lampiónovém průvodu a při návštěvě Svazarmu, a především jednotce SDH Přepeře za letošní komplikovanou organizaci pálení čarodějnic. Budeme se těšit na další společné akce. V následujícím odkazu níže naleznete několik fotografií – momentek dokumentující proběhlou akci.

FOTOGALERIE

 

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře a Obec Přepeře zvou všechny děti, rodiče a spoluobčany na tradiční lampiónový průvod, pálení čarodějnic a společné posezení na Svazarmu v Přepeřích. Vše se uskuteční v předvečer prvního máje, tedy v úterý 30. dubna 2024. Sraz účastníků je ve 20:15 a následný odchod lampiónového průvodu ve 20:20 od hasičské zbrojnice u hřiště v Přepeřích. Na Svazarmu bude připravena vatra a drobné občerstvení.

Srdečně Vás zveme.

 

Myslivecké sdružení Český ráj Přepeře v sobotu 16. března 2024 zorganizovalo pro své členy, a především jejich děti a přátele spolku společný úklid břehů Jizery v Přepeřích. V doslova aprílovém počasí se jim podařilo nasbírat neuvěřitelné množství odpadků, které přinesla nejen velká voda. Závěr a vyhodnocení akce proběhl u ohně a opékání buřtíků u klubovny na špičce. Všichni odcházeli s dobrým pocitem, že udělali něco pro přírodu a naši obec.

Za obecní úřad připojujeme naše velké poděkování.

FOTO z akce

Na tradičním předvánočním setkání důchodců v Přepeřích 1.12.2023 bylo premiérově představeno

nové video z červnových oslav obce – 700let od první písemné zmínky o obci Přepeře proběhlých 24.6.2023.

Nové video tak rozšíří stávající fotoalbum z těchto oslav, které naleznete na internetových stránkách obce Přepeře ZDE.

Odkaz na video naleznete ZDE.

Obecní úřad Přepeře a SDH Přepeře Vás zvou v neděli 3. prosince v 17:00 na náves v obci před sokolovnu na rozsvícení vánočního stromu v Přepeřích. Po úvodním slovu starosty proběhne krátké vystoupení dětí ze základní školy, které zpěvem koled a vánočních písní zahájí adventní čas v Přepeřích a doprovodí rozsvícení vánočního stromu na návsi. Srdečně vás zveme nejen na doprovodný program, ve kterém Vám děti ze ZŠ Přepeře připravili i prodejní stánek s vánočními výrobky, ale i na sousedské popovídání, a v neposlední řadě i na teplé občerstvení.

Fotografie z akce !!! ZDE !!!

Obecní úřad, pořádá v pátek 1. prosince 2023 tradiční předvánoční setkání přepeřských důchodců, které se uskuteční od 17:00 v sále sokolovny v Přepeřích. Během setkání se můžete těšit na tradiční vystoupení dětí ze ZŠ Přepeře, dále zavzpomínáme na letošní proběhlé oslavy obce, a v neposlední řadě vás starosta obce bude informovat o proběhlém roce v naší obci a nahlédne i do let příštích. Připravte si dotazy, bude dostatek prostoru na jejich zodpovězení. Na závěr nás čeká volná zábava, a pobavení při harmonice. K tanci a poslechu zahraje harmonikář Ondřej Zlevor. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

NOVÉ – 3.12.2023 – přidány fotografie z akce    !!!    ZDE   !!!

AKTUALIZACE 2.1.2024

Obec Přepeře oznamuje, že víkendové oslavy tohoto významného výročí byly zdárně ukončeny. Bezesporu největší letošní společenská akce v naší obci byla v neděli ukončena v přepeřském kostele. Její průběh provázel po celý víkend obrovský zájem občanů, rodáků a přátel obce Přepeře. Vše se vydařilo, hosté oslav byli spokojeni, pořadatelům se podařilo tento velký zájem skvěle zvládnout.

Tímto sdělením bychom chtěli především poděkovat všem, kteří se podíleli na spolupráci při realizaci těchto skvělých oslav a to zejména: SDH Přepeře, Mysliveckému sdružení Český ráj Přepeře, TJ Sokolu Přepeře, MŠ a ZŠ Přepeře, Římskokatolické farnosti Přepeře, Kredit centrum s.r.o., Občerstvení Autobus u Jezu Přepeře, jednotce turnovských hasičů, kolektivu z místních příspěvkových organizací a dalších dobrovolníků, Zastupitelstvu obce Přepeře, za sponzorství Pivovaru Svijany a za spolupráci při přípravě nedělního programu děkujeme prof. JUDr. Janu Křížovi.

Připomeneme tedy, co jsme za celý víkend zažili. V pátek v podvečer zahájili oslavy místní ochotníci divadelním představením v sokolovně. V sobotu dopoledne bylo možné navštívit, nahlédnout a zavzpomínat v prostorách MŠ a ZŠ Přepeře na dětská léta a shlédnout studii připravované přístavby ZŠ. Ve 12 hodin na Svazarmu oficiálně zahájil oslavy starosta Ing. Luděk Sajdl a místostarosta Tomáš Kudrnáč s významnými hosty s jejíchž pomocí byla pokřtěna i nová kniha o obci. Následně se rozeběhl v prostoru na Svazarmu a u jezu hudební a zábavní program pro všechny, který trval po celé odpoledne až do noci. Ve večerních hodinách navázal v rámci oslav tradiční a letos I. letní karneval u Jizery v doprovodu známé rockové skupiny. V sobotu odpoledne bylo možné navštívit malou vodní elektrárnu v obci a také kostel sv. Jakuba Staršího s možností nahlédnutí až do věže ke zvonům. V neděli se oslavy obce přesunuly do místního kostela, kde dopoledne proběhla slavnostní mše s významnými hosty a s výstavou kopií Českých korunovačních klenotů. Odpoledne zazněl v kostele hudební koncert, který celé oslavy zakončil.

Nová kniha a všechny ostatní propagační předměty jsou nadále možné zakoupit na OÚ v Přepeřích.

Fotografie a videa z akce budou průběžně doplňovány !!!! – AKTUALIZACE 2.1.2024

Video z proběhlých oslav

Fotografie – momentky z oslav od Pavla J.

Fotografie divadlo od Jirky

Fotografie ze mše od Jirky

Fotografie ZŠ a MŠ od Jirky

Fotografie zahájení od Jirky

Fotografie z celého víkendu od Marušky

Momentky z mobilu – z celého víkendu a příprav

V Přepeřích po roce opět přivítali do své obce nově narozené občánky. Vítání proběhlo v odpoledních hodinách 26. května 2023 na zahradě místní mateřské školy. Pozvání přijali všichni oslovení rodiče, a dokonce i někteří prarodiče a příbuzní jedenácti dětí, které se narodily v průběhu celého roku 2022.

Místostarosta obce Tomáš Kudrnáč všechny přítomné krátce přivítal, zmínil organizační informace a následně předal slovo starostovi obce. Starosta Ing. Luděk Sajdl k přítomným promluvil a připomněl rodičům tento významný a radostný okamžik příchodu dětí do jejich života. Krátce také zmínil, co důležitého nás v blízkém časovém horizontu v obci čeká, právě v souvislosti s dětmi. Nakonec vyjádřil přání a očekávání pravidelného budoucího setkávání s rodiči a vítanými dětmi nejen v místní mateřské a základní škole, ale i na ostatních akcích, které obec pravidelně připravuje.

Následovalo krátké kulturní představení, které si pro všechny přítomné připravily děti ze ZŠ Přepeře pod vedením Bc. Adély Plechaté. Poté bylo přistoupeno ke společné gratulaci rodičům, předání pamětních listů, květin, drobných dárků a finanční částky určené právě pro nové občánky Přepeř, kterou věnovalo Zastupitelstvo obce Přepeře z rozpočtu obce. Přítomný fotograf vše pečlivě zaznamenal a všechny zájemce hromadně i individuálně vyfotografoval mimo jiné i u historické kolébky v zahradě mateřské školy. Nejen rodiče, ale nakonec právě i noví občánci budou mít na tento okamžik vzpomínkové fotografie. Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví a radosti spojené s narozením dětí, které rozšíří řady obyvatel v naší obci. Další vítání budeme plánovat pravděpodobně opět na jaro příštího roku.

FOTOGRAFIE

Obecní úřad Přepeře a SDH Přepeře vás zvou v neděli 27. listopadu v 17:00 na náves v obci před sokolovnu na rozsvícení vánočního stromu v Přepeřích. Po úvodním slovu starosty proběhne krátké vystoupení dětí ze základní školy, které zpěvem koled a vánočních písní zahájí adventní čas v Přepeřích a doprovodí rozsvícení vánočního stromu na návsi. Srdečně vás zveme nejen na doprovodný program, návštěvu otevřeného kostela, ale i na sousedské popovídání, a v neposlední řadě i na teplé občerstvení, které pro vás zajistí dobrovolní hasiči z Přepeř.

Nové – FOTOGALERIE

 

Leták