oficiální web obce

Společnost ČEZ Distribuce a.s. nás informuje o přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy v naší obci. Odstávka je plánována na pátek 10. května 2024 v čase od 7:30 do 19:30 a týká se jen oblasti Přepeře Nad Potůčkem. Konkrétní informace a dotčená místa dle čísla popisného nemovitosti naleznete na internetových stránkách obce (dotčená č.p.: 51, 73, 74, 75, 80, 83, 91, 106, 107, 108, 110, 182, 184, 189, 263-269, 277-283, 287, 293, 327, 328, 329, 331, 333 a parcelní č. 129/1, 131/3, 131/4, 131/5, 141/4, 141/5, 141/19, 141/20, 144/5), nebo na stránkách společnosti ČEZ Distribuce, odkud si můžete po registraci nechat zasílat zdarma SMS zprávy o plánovaných odstávkách.

ČEZ-odstávka-240510