oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

VHS Turnov – Závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020

05.05.2021

26.05.2021

Obec Přepeře – pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Přepeře dne 13.5.2021

05.05.2021

13.05.2021

SčVK – Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2020

03.05.2021

03.06.2021

MRJ – Návrh závěrečného účtu za rok 2020 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření

30.04.2021

25.05.2021

Finanční úřad – Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2021

21.04.2021

26.05.2021

Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020

19.04.2021

13.05.2021

Úřad pro zastupování státu – aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

25.03.2021

09.04.2022

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet 2021

01.03.2021

31.12.2021

MRJ – oznámení o zveřejnění – rozpočet 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

03.12.2020

31.12.2021

Obec Přepeře – oznámení o zveřejnění – rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet

19.11.2020

04.12.2021

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

29.07.2020

31.12.2022

MRJ – oznámení o zveřejnění – závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

23.06.2020

30.06.2021

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

06.04.2020

31.12.2022

VHS – oznámení o zveřejnění – Střednědobý výhled na období 2020-2024

18.12.2019

31.12.2024

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

03.09.2019

31.12.2022