oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPEŘE

25.09.2022

10.10.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 3/2022

20.09.2022

31.12.2022

KÚ Libereckého kraje – oznámení koncepce “Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029”

12.09.2022

02.10.2022

Úřad pro zatupování státu – aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

22.08.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2021, Rozpočtové opatření 2/2022

06.06.2022

30.06.2023

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021 a Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2021

01.06.2022

30.06.2023

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet na rok 2022

07.03.2022

31.12.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 1/2022

26.01.2022

31.12.2022

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 1/2021, Střednědobý výhled 2022-2026, Rozpočtové provizorium na rok 2022

10.01.2022

31.12.2022

Obec Přepeře – oznámení o zveřejnění – rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet

03.01.2022

MRJ – oznámení o zveřejnění – Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

22.11.2021

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

15.09.2021

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

29.07.2020

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

06.04.2020

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

03.09.2019

31.12.2022