oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

KÚ LK – Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

17.03.2023

01.04.2023

KÚ LK – Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

16.03.2023

05.04.2023

Obec Přepeře – pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce dne 23.3.2023

15.03.2023

23.03.2023

Obec Přepeře – vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky základní školy

08.03.2023

05.04.2023

KÚLK – Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

07.03.2023

26.04.2023

Obec Přepeře – Výsledky odpadového hospodářství v obci Přepeře za rok 2022

06.03.2023

21.03.2023

Obec Přepeře – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026

27.02.2023

VHS Turnov – Oznámení o zveřejnění – Schválený rozpočet na rok 2023

17.02.2023

31.12.2023

Úřad pro zatupování státu – aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

15.02.2023

MRJ – oznámení o zveřejnění – Rozpočet 2023, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026, Rozpočtové opatření 4/2022

02.12.2022

31.12.2023

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2021, Rozpočtové opatření 2/2022

06.06.2022

30.06.2023

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021 a Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2021

01.06.2022

30.06.2023

Obec Přepeře – oznámení o zveřejnění – rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet

03.01.2022