oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

15.09.2021

31.12.2022

OÚ Přepeře – Volby do PS 2021 – Vyrozumění o místě a termínu konání školení OVK

09.09.2021

29.09.2021

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 2/2021

09.09.2021

31.12.2021

Úřad pro zastupování státu – aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

19.08.2021

03.09.2022

OÚ Přepeře – Volby do PS-2021 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků

18.08.2021

09.10.2021

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

16.06.2021

30.06.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2020, Rozpočtové opatření 1/2021

31.05.2021

30.06.2022

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet 2021

01.03.2021

31.12.2021

MRJ – oznámení o zveřejnění – rozpočet 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

03.12.2020

31.12.2021

Obec Přepeře – oznámení o zveřejnění – rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet

19.11.2020

04.12.2021

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

29.07.2020

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

06.04.2020

31.12.2022

VHS – oznámení o zveřejnění – Střednědobý výhled na období 2020-2024

18.12.2019

31.12.2024

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

03.09.2019

31.12.2022