oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Obec Přepeře – oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů – OZV 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

24.06.2022

12.07.2022

Obec Přepeře – Záměr prodeje pozemku

24.06.2022

09.07.2022

MěÚ Turnov – rozhodnutí – optotrasa – Turnov – Přepeře

16.06.2022

02.07.2022

MěÚ Turnov – Rozhodnutí – rodinný dům na pozemku parc. č. 93/78

13.06.2022

29.06.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2021, Rozpočtové opatření 2/2022

06.06.2022

30.06.2023

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021 a Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2021

01.06.2022

30.06.2023

MěÚ Turnov – volby do ZO 2022 – informace pro kandidáty

25.05.2022

19.07.2022

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet na rok 2022

07.03.2022

31.12.2022

Úřad pro zastupování státu – aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

28.02.2022

15.03.2023

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 1/2022

26.01.2022

31.12.2022

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 1/2021, Střednědobý výhled 2022-2026, Rozpočtové provizorium na rok 2022

10.01.2022

31.12.2022

MRJ – oznámení o zveřejnění – Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

22.11.2021

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

15.09.2021

31.12.2022

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2020, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020

16.06.2021

30.06.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2020, Rozpočtové opatření 1/2021

31.05.2021

30.06.2022

Obec Přepeře – oznámení o zveřejnění – rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet

19.11.2020

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

29.07.2020

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

06.04.2020

31.12.2022

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

03.09.2019

31.12.2022