oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

MRJ – pozvánka na veřejnou členskou schůzi dne 7.2.2023

25.01.2023

07.02.2023

MÚ Turnov – Oznámení o zahájení stavebního řízení – Greenway Jizera v úseku Turnov-Svijany

18.01.2023

03.02.2023

Volba prezidenta 2023 – Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

18.01.2023

28.01.2023

Dražební vyhláška – elektronická dražba

16.01.2023

31.01.2023

Volba prezidenta 2023 – Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku – I. kolo volby

16.01.2023

31.01.2023

Volba prezidenta 2023 “Covid volba” – Určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a informace související s tímto zvláštním způsobem hlasování

02.01.2023

28.01.2023

Volba prezidenta 2023 “Covid volba” – Informace o umístění volebních stanovišť v Libereckém kraji

02.01.2023

28.01.2023

VHS Turnov – Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové opatření 1/2022, Rozpočtové provizorium na rok 2023

21.12.2022

28.02.2023

Obec Přepeře – Oznámení o zveřejnění – Rozpočtové provizorium na rok 2023

19.12.2022

MRJ – oznámení o zveřejnění – Rozpočet 2023, Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026, Rozpočtové opatření 4/2022

02.12.2022

31.12.2023

OÚ Přepeře – Volba prezidenta 2023 – Informace o počtu a sídle volebních okrsků

21.11.2022

28.01.2023

Úřad pro zatupování státu – aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

22.08.2022

MRJ – Oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet za rok 2021, Rozpočtové opatření 2/2022

06.06.2022

30.06.2023

VHS Turnov – oznámení o zveřejnění – Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2021 a Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2021

01.06.2022

30.06.2023

Obec Přepeře – oznámení o zveřejnění – rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet

03.01.2022