oficiální web obce

Aktuality

1 2 3 7

Obec Přepeře oznamuje, že pronajme byt 1+1 v domě čp. 115 v Přepeřích. V současné době se byt vyklízí a připravuje k předání v dubnu 2021. Žádosti je možno předkládat do pondělí 22. března 2021 do 16.00 hod. Nový nájemce bude vybrán na řádném jednání Zastupitelstva obce dne 1. dubna 2021. Zájemci hlaste se na Obecním úřadu Přepeře.

INFORMACE

Ve čtvrtek 25. února se koná zasedání obecního zastupitelstva v kulturní místnosti Sokolovny v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Na programu bude mimo jiné schvalování rozpočtu na rok 2021, schvalování vyhlášky o omezení doby nočního klidu na vybrané akce a projednání žádostí na příspěvky z rozpočtu obce. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme všechny spoluobčany. Vaše účast je ale podmíněna dodržováním rozestupů a použitím roušky nebo jiné ochrany úst a nosu.

Pozvánka 01/21

Obecní úřad informuje a preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v informovanosti občanů o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Tyto informace naleznete pravidelně na internetových stránkách obce, nyní na téma: „Jarní povodně“.

INFORMACE

Informujeme Vás, že včera (16. 2. 2021) byl u odebraných labutí (5 ks) na Velkém Písečáku, katastr Příšovic potvrzen pozitivní výsledek na ptačí chřipku, virus AI, subtyp H5 u labutí. Vzhledem k tomu, že hrozí přenos nákazy od volně žijících ptáků do domácích chovů drůbeže a podle lokality nálezu, bylo území obce Přepeře vytipováno jako rizikové.

Vážení spoluobčané,

v důsledku výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků konkrétně u uhynulé labutě na Velkém Písečáku, vás upozorňujeme na zvýšené nebezpečí přenosu této nákazy do chovů domácí drůbeže, jako slepic, krůt, kachen a hus. Prosím věnujte zvýšenou pozornost prevenci k zamezení přenosu nemoci do vašich chovů. Sledujte zdravotní stav vašich chovů, v případě vyššího úhynu ptáků, apatie, zimomřivosti a výrazného snížení příjmu krmiva informujte o této skutečnosti starostu obecního úřadu, soukromého veterinárního lékaře, popřípadě krajskou veterinární správu. Základní pravidlem prevence je omezení kontaktu domácích ptáků s volně žijícími, a to zavřením vaší drůbeže do uzavřeného objektu nebo alespoň v oploceném pozemku. Nebezpečí hrozí i od létajícího ptactva a jeho kontaktu s drůbeží při napájení a krmení. Dalším důležitým pravidlem je zamezení přístupu nepovolaných osob, které nejsou nezbytné pro provoz vašeho chovu.

INFORMACE pro drobnochovatele

INFORMACE – Sátní veterinární správa

Z důvodu nákazy koronavirem bude v týdnu od 8.2. do 12.2.2021 omezen provoz obecního úřadu. Ve dnech 8.2. a 9.2. bude obecní úřad uzavřen úplně. V dalších dnech tohoto týdne bude možno neodkladné záležitosti projednat pouze po předchozím telefonickém či e-mailovém objednání. Prosíme občany, aby platby prováděli výhradně pomocí bankovních převodů (č.ú. 4225581/0100). Celý týden nebude v provozu kontaktní místo Czechpoint a ověřování dokumentů a podpisů.

Kontaktní spojení: obec@prepere.cz  a  starosta@prepere.cz

tel.: 481321110 nebo 724159222

Obecní úřad informuje občany, že je již možné zaplatit povinné poplatky obci na rok 2021, které jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce. Jedná se o poplatek za nakládání s komunálním odpadem, poplatek ze psů a příspěvek na provoz a využívání obecní dešťové kanalizace. Všechny poplatky, i přestože náklady neustále rostou, jsme ponechali ve stejné výši jako v roce 2020. Poplatky prosím uhraďte, pokud je to možné, bezhotovostním převodem (bankovní spojení: 4225581/0100, v.s.: číslo popisné domu). Pokud nemáte tuto možnost zaplaťte poplatek v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Jestli máte psa a nehlásili jste ještě jeho číslo čipu, připravte si ho prosím k platbě, případně ho můžete zaslat na obecní email (číslo čipu – v očkovacím průkazu, rasa, jméno psa). Poplatky prosím uhraďte nejpozději do konce března 2021. Děkujeme za včasné uhrazení.

Pokud se vám nedaří zjistit výši poplatku právě pro vás, dle vyhlášky, prosím kontaktujte OÚ Přepeře na telefonu 481 312 948, nebo emailu obec@prepere.cz, kde vám rádi vše sdělíme dle čísla popisného vašeho domu.

vyhláška – místní poplatek – kom. odpad

vyhláška – místní poplatek – psi

Ve čtvrtek 28. ledna se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti Obecního úřadu v Přepeřích. Program bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme všechny spoluobčany. Vaše účast je ale podmíněna dodržováním rozestupů a použitím roušky nebo jiné ochrany úst a nosu. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka 28.1.21 – č.1-21

Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení Finančního úřadu pro Liberecký kraj nás informovalo, že na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství se s platností od 18. 1. 2021 mění provozní doba podatelen finančních úřadů takto:

Pondělí                      8.00 – 13.00

Středa                      12.00 – 17.00

1 2 3 7