oficiální web obce

Aktuality

Společnost KORID LK, spol. s r.o. nás informuje o připravovaných změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od neděle 10. prosince 2023.

V odkazech níže naleznete všechny potřebné informace. Prosím zkontrolujte si svoje spoje, zda u nich nedošlo ke změnám.

https://www.iidol.cz/aktuality/zmeny-jizdnich-radu-k-10-12-2023/

https://www.iidol.cz/jizdni-rady/

www.idos.cz

 

Obecní úřad Přepeře Vás opět zve na podzimní zájezd do libereckého bazénu, který se uskuteční v pátek 8. prosince 2023. Zájemci se nahlásí (ideálně telefonicky) na Obecním úřadu nejpozději do středy 6. prosince 2023. Při nedostatečném počtu nahlášených účastníků může být zájezd zrušen. Odjezd autobusu je tradičně v 17:00 hodin z návsi v Přepeřích a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu. Návrat do Přepeř je ve 20:30.

Bazén Liberec – sezona 2023-2024 – 231208

 

 

Obecní úřad Přepeře a SDH Přepeře Vás zvou v neděli 3. prosince v 17:00 na náves v obci před sokolovnu na rozsvícení vánočního stromu v Přepeřích. Po úvodním slovu starosty proběhne krátké vystoupení dětí ze základní školy, které zpěvem koled a vánočních písní zahájí adventní čas v Přepeřích a doprovodí rozsvícení vánočního stromu na návsi. Srdečně vás zveme nejen na doprovodný program, ve kterém Vám děti ze ZŠ Přepeře připravili i prodejní stánek s vánočními výrobky, ale i na sousedské popovídání, a v neposlední řadě i na teplé občerstvení.

Obecní úřad, pořádá v pátek 1. prosince 2023 tradiční předvánoční setkání přepeřských důchodců, které se uskuteční od 17:00 v sále sokolovny v Přepeřích. Během setkání se můžete těšit na tradiční vystoupení dětí ze ZŠ Přepeře, dále zavzpomínáme na letošní proběhlé oslavy obce, a v neposlední řadě vás starosta obce bude informovat o proběhlém roce v naší obci a nahlédne i do let příštích. Připravte si dotazy, bude dostatek prostoru na jejich zodpovězení. Na závěr nás čeká volná zábava, a pobavení při harmonice. K tanci a poslechu zahraje harmonikář Ondřej Zlevor. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

Severočeské komunální služby nás informují, že v neděli 12. listopadua 2023 proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede v 10:50 do Přepeř oblast Potůček na autobusovou zastávku směr Ohrazenice. Dále přijede v 13:55 do Přepeř k hasičské zbrojnici (před OÚ, MŠ). Pojízdná sběrna se na místě zdrží maximálně 10 minut. Vše bude probíhat pod dozorem pracovníka obce. Odpad, který nebude osobně předán pracovníkovi sběrny, nebude ani odvezen. Proto je zakázáno umísťovat odpad na místo, před příjezdem a po odjezdu sběrny.

Přijímány budou následující složky komunálních odpadů. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky a pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být označeno, pokud možno tak v uzavřených obalech a o objemu odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány elektroodpady, stavební odpady, eternit, azbest a asfalt, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vzniklé při podnikatelské činnosti. Leták