oficiální web obce

Investiční akce v obci a zajímavosti

TJ Sokol Přepeře a Obec Přepeře vás srdečně zvou na divadelní představení „Paroháči“ od autorů pánů Eugene Labiche a Alfréda Delacoura do místní Sokolovny v Přepeřích.

Ve třech dějstvích příběhu odehrávajícím se ve Francii na sklonku 19. století se vám představí ochotnický divadelní soubor TJ Sokol Přepeře.

Divadelní představení se odehraje o velikonočním víkendu v sobotu 30. března 2024 od 19:00. Vstupné je 90,-.

Přejeme příjemný kulturní zážitek 😊.  plakát

Myslivecké sdružení Český ráj Přepeře v sobotu 16. března 2024 zorganizovalo pro své členy, a především jejich děti a přátele spolku společný úklid břehů Jizery v Přepeřích. V doslova aprílovém počasí se jim podařilo nasbírat neuvěřitelné množství odpadků, které přinesla nejen velká voda. Závěr a vyhodnocení akce proběhl u ohně a opékání buřtíků u klubovny na špičce. Všichni odcházeli s dobrým pocitem, že udělali něco pro přírodu a naši obec.

Za obecní úřad připojujeme naše velké poděkování.

FOTO z akce

Liberecký kraj každoročně vyhlašuje soutěž „Kniha roku Libereckého kraje“, a letos se jedná už o sedmý ročník této tradiční soutěže. Do soutěže je přihlášeno mnoho zajímavých knih, ale letos zde má i obec Přepeře své želízko v ohni: knihu Přepeře – Na vlnách staletí.

Soutěže se účastní autoři, jejichž kniha vyšla v roce 2023 a obsahově se významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčí části, tradic, příběhů, historie, výrobky apod. O vítězných knihách rozhoduje sedmičlenná odborná porota, která hodnotí přihlášené knihy podle obsahu, kvality grafického zpracování, kvality tisku a vazby. Pomocnými kritérii bude dostupnost na trhu a výše nákladu. Členy poroty jsou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.

Přehled všech přihlášených knih do letošní soutěže s možností hlasování o cenu čtenářů je dostupný na webových stránkách LK:

ZDE – přehled přihlášených knih

Hlasování pro cenu čtenářů do 31.3.2024 je možné provést zde:

ZDE – hlasování

Děkujeme za Váš případný hlas pro naši knihu o Přepeřích.

 

 

 

 

 

 

Přepeře: Na vlnách staletí

Publikace vyšla u příležitosti 700 let od první písemné zmínky o obci Přepeře (okr. Semily). Na 389 stranách popisuje obec na řece Jizeře od pravěku až do roku vydaní knihy. Podrobně se věnuje nejstarším dějinám obce, středověku, období vartmberské, valdštejnské a rohanské správy, první republice, druhé světové válce i období socialismu a současnosti. Samostatné kapitoly popisuji demograficky a správní vývoj obce, její kroniky a kronikáře, římskokatolickou farnost i sbor církve československé husitské, věnuji se židovským obyvatelům obce, komunikacím, škole mateřské i základní, poštovnímu úřadu, památkám, zemědělství, dějinám mlýna, spolků i průmyslových podniků na katastru, ale samozřejmě též osobnostem nebo sportu (především fotbalu).  Nechybějí ani místní specifika jako tzv. háčkaři, jízda na barelech, občerstveni u Autobusu nebo stále vice oblíbený betlém u Adamů. Vlastní kapitola je věnovaná rodině Kopalových spojených s takovými jmény jako generál V. Klecanda nebo Zdeňka Braunerová. Na knize se podílelo celkem devatenáct autoru pod redakčním vedením Pavla Jakubce, jenž je sám autorem nebo spoluautorem třinácti kapitol a předmluvy.

Na tradičním předvánočním setkání důchodců v Přepeřích 1.12.2023 bylo premiérově představeno

nové video z červnových oslav obce – 700let od první písemné zmínky o obci Přepeře proběhlých 24.6.2023.

Nové video tak rozšíří stávající fotoalbum z těchto oslav, které naleznete na internetových stránkách obce Přepeře ZDE.

Odkaz na video naleznete ZDE.

AKTUALIZACE 2.1.2024

Obec Přepeře oznamuje, že víkendové oslavy tohoto významného výročí byly zdárně ukončeny. Bezesporu největší letošní společenská akce v naší obci byla v neděli ukončena v přepeřském kostele. Její průběh provázel po celý víkend obrovský zájem občanů, rodáků a přátel obce Přepeře. Vše se vydařilo, hosté oslav byli spokojeni, pořadatelům se podařilo tento velký zájem skvěle zvládnout.

Tímto sdělením bychom chtěli především poděkovat všem, kteří se podíleli na spolupráci při realizaci těchto skvělých oslav a to zejména: SDH Přepeře, Mysliveckému sdružení Český ráj Přepeře, TJ Sokolu Přepeře, MŠ a ZŠ Přepeře, Římskokatolické farnosti Přepeře, Kredit centrum s.r.o., Občerstvení Autobus u Jezu Přepeře, jednotce turnovských hasičů, kolektivu z místních příspěvkových organizací a dalších dobrovolníků, Zastupitelstvu obce Přepeře, za sponzorství Pivovaru Svijany a za spolupráci při přípravě nedělního programu děkujeme prof. JUDr. Janu Křížovi.

Připomeneme tedy, co jsme za celý víkend zažili. V pátek v podvečer zahájili oslavy místní ochotníci divadelním představením v sokolovně. V sobotu dopoledne bylo možné navštívit, nahlédnout a zavzpomínat v prostorách MŠ a ZŠ Přepeře na dětská léta a shlédnout studii připravované přístavby ZŠ. Ve 12 hodin na Svazarmu oficiálně zahájil oslavy starosta Ing. Luděk Sajdl a místostarosta Tomáš Kudrnáč s významnými hosty s jejíchž pomocí byla pokřtěna i nová kniha o obci. Následně se rozeběhl v prostoru na Svazarmu a u jezu hudební a zábavní program pro všechny, který trval po celé odpoledne až do noci. Ve večerních hodinách navázal v rámci oslav tradiční a letos I. letní karneval u Jizery v doprovodu známé rockové skupiny. V sobotu odpoledne bylo možné navštívit malou vodní elektrárnu v obci a také kostel sv. Jakuba Staršího s možností nahlédnutí až do věže ke zvonům. V neděli se oslavy obce přesunuly do místního kostela, kde dopoledne proběhla slavnostní mše s významnými hosty a s výstavou kopií Českých korunovačních klenotů. Odpoledne zazněl v kostele hudební koncert, který celé oslavy zakončil.

Nová kniha a všechny ostatní propagační předměty jsou nadále možné zakoupit na OÚ v Přepeřích.

Fotografie a videa z akce budou průběžně doplňovány !!!! – AKTUALIZACE 2.1.2024

Video z proběhlých oslav

Fotografie – momentky z oslav od Pavla J.

Fotografie divadlo od Jirky

Fotografie ze mše od Jirky

Fotografie ZŠ a MŠ od Jirky

Fotografie zahájení od Jirky

Fotografie z celého víkendu od Marušky

Momentky z mobilu – z celého víkendu a příprav

Obec Přepeře srdečně zve své občany, rodáky, přátele a kamarády na oslavy 700 let od první písemné zmínky o naší obci. Detailní program naleznete níže v příloze. V rámci sobotního dne oslav bude možné zakoupit novou knihu o obci, speciální edici tradičního regionálního piva vydanou právě pro tuto příležitost a další propagační předměty obce. Připraven je bohatý hudební program, program pro děti a vůbec pro všechny přátele obce.

Stručné seznámení s programem. V pátek v podvečer zahájí oslavy místní ochotníci divadelním představením v sokolovně. V sobotu dopoledne bude možné navštívit, nahlédnout a zavzpomínat v prostorách MŠ a ZŠ Přepeře. Ve 12 hodin na Svazarmu oficiálně zahájí oslavy starosta obce s významnými hosty. Následně se rozeběhne v prostoru na Svazarmu a u jezu hudební a zábavní program pro všechny, který potrvá přes celé odpoledne až do noci. Ve večerních hodinách naváže v rámci oslav tradiční a letos I. letní karneval u Jizery v doprovodu známé rockové skupiny. V sobotu odpoledne bude možné navštívit malou vodní elektrárnu v obci a také kostel sv. Jakuba Staršího s možností nahlédnutí až do věže ke zvonům. V neděli se oslavy obce přesunou právě do místního kostela, kde dopoledne proběhne slavnostní mše s významnými hosty a výstavou kopií Českých korunovačních klenotů. Odpoledne zazní v kostele hudební koncert, který celé oslavy zakončí. Ještě jednou Vás tedy srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi.

Občerstvení bude samozřejmě zajištěno.

Tímto sdělením bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na spolupráci při realizaci oslav a to zejména: SDH Přepeře, Mysliveckému sdružení Český ráj Přepeře, TJ Sokolu Přepeře, MŠ a ZŠ Přepeře, Římskokatolické farnosti Přepeře, Kredit centrum s.r.o., Občerstvení Autobus u Jezu Přepeře, jednotce turnovských hasičů, Zastupitelstvu obce Přepeře, a za sponzorství Pivovaru Svijany.

V Přepeřích po roce opět přivítali do své obce nově narozené občánky. Vítání proběhlo v odpoledních hodinách 26. května 2023 na zahradě místní mateřské školy. Pozvání přijali všichni oslovení rodiče, a dokonce i někteří prarodiče a příbuzní jedenácti dětí, které se narodily v průběhu celého roku 2022.

Místostarosta obce Tomáš Kudrnáč všechny přítomné krátce přivítal, zmínil organizační informace a následně předal slovo starostovi obce. Starosta Ing. Luděk Sajdl k přítomným promluvil a připomněl rodičům tento významný a radostný okamžik příchodu dětí do jejich života. Krátce také zmínil, co důležitého nás v blízkém časovém horizontu v obci čeká, právě v souvislosti s dětmi. Nakonec vyjádřil přání a očekávání pravidelného budoucího setkávání s rodiči a vítanými dětmi nejen v místní mateřské a základní škole, ale i na ostatních akcích, které obec pravidelně připravuje.

Následovalo krátké kulturní představení, které si pro všechny přítomné připravily děti ze ZŠ Přepeře pod vedením Bc. Adély Plechaté. Poté bylo přistoupeno ke společné gratulaci rodičům, předání pamětních listů, květin, drobných dárků a finanční částky určené právě pro nové občánky Přepeř, kterou věnovalo Zastupitelstvo obce Přepeře z rozpočtu obce. Přítomný fotograf vše pečlivě zaznamenal a všechny zájemce hromadně i individuálně vyfotografoval mimo jiné i u historické kolébky v zahradě mateřské školy. Nejen rodiče, ale nakonec právě i noví občánci budou mít na tento okamžik vzpomínkové fotografie. Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví a radosti spojené s narozením dětí, které rozšíří řady obyvatel v naší obci. Další vítání budeme plánovat pravděpodobně opět na jaro příštího roku.

FOTOGRAFIE

V letošním roce 2022 proběhla v oblasti „Karlák“ plánovaná rekonstrukce vodovodu a dešťové kanalizace, která odstraní odstávky v dodávkách vody pro celou obec z důvodů častých havárií právě tohoto páteřního úseku vodovodu, a rekonstrukce dešťové kanalizace, která byla v havarijním stavu. Dodavatelem stavby byla firma COLAS CZ, a.s., zadavatelem VHS Turnov a investorem Obec Přepeře a VHS Turnov.  Velmi náročná stavba se kvůli komplikacím při realizaci protáhla a probíhala cca od března do září 2022.

 

Rekonstrukce obsahovala: kompletní výměnu vodovodního řadu (od rohu hřiště u OÚ Přepeře přec celou ulici Karlák až k regulační stanici plynu u Sklostroje), dešťové kanalizace (ulice Karlák), následná výměna povrchu komunikace v celé oblasti stavby, a navíc i povrch v nové ulici pod hřbitovem. Náročná stavba, byla realizována v menších etapách, tak aby byl neustále přístup k nemovitostem, ale i přes všechna tato opatření způsobila obyvatelům značné komplikace. Děkujeme zejména místním obyvatelům za pochopení omezení a nepříjemností se stavbou souvisejících. Pevně věříme, že vylepšený komfort užívání opravené ulice jim tyto nepříjemnosti vynahradí.

Celkové náklady rekonstrukce 12.724.221,- Kč (bez DPH), z toho 8.661.964,- Kč hradila Obec Přepeře a 4.062.257,- Kč VHS Turnov.

Náklady na nový asfaltový povrch (akce proběhla „při jednom“ s rekonstrukcí Karláku) v ulici pod hřbitovem v ceně 1.090.232,- Kč (s DPH) uhradila Obec Přepeře.

FOTOGRAFIE  z průběhu rekonstrukce

Trenér FK Přepeře představuje juniorské týmy FK Přepeře.

Píše se rok 2013 založení klubu FK Přepeře a v roce 2014 začínáme s prací s mládeží. Z počátku to bylo takové hraní, učení dětí pohybovým aktivitám a zavedení určitých zvyklostí. Objížděli jsme s dětmi turnaje po okolních městech, a to jak v zimním období, tak i v letním. Dělali jsme pravidelné nábory pro nové členy. Začátky nebyly jednoduché, ale to nejsou nikde a je potřeba se s tím popasovat. Postupem času jsme se my trenéři, a hlavně děti posouvaly, jak v oblasti dovedností, tak i charakteru.

Jelikož jsme pořád jen vesnice, vážíme si každého člena a každého úspěchu. Ukázkovým příkladem je naše velmi nadaná fotbalistka Jana Csizmaziová, kterou si pod svoje křídla vzal prvoligový klub FC Slovan Liberec. Teď je momentálně “naše” Jana v širší nominaci fotbalové reprezentace U15, takže jsme velice pyšní. Dále Marek Zábranský, který přestoupil do prvoligového týmu FK Jablonec a vede si ve své kategorii více než slušně. Daniel Stach a Václav Lochman se posunuli do sousední akademie Turnov. V neposlední řadě Lukáš Paleček, jakožto náš odchovanec, zasáhl jako první do chlapského zápasu 1.B třídy ve svých čerstvě oslavených 15 letech. Dokonce 14 dní po svém prvním startu vstřelil svoji první soutěžní branku. Všechny kroky našich již bývalých svěřenců bedlivě sledujeme a přejeme jim úspěch. Momentálně máme čtyři mládežnická mužstva, mladší a starší přípravku a mladší a starší žáky. O naše svěřence se stará šest licencovaných trenérů. Jarní trénování probíhá na našem stadionu, v zimním období využíváme halu v Příšovicích a Přepeřích. Od této zimy budeme využívat i umělou trávu v Turnově. Trénujeme třikrát týdně + zápas. Tréninky se snažíme dělat pro děti zábavné a přínosné, aby se mohly každým tréninkem posouvat dál a dál. Vždy nám udělá radost, když na každém jedinci vidíme jakýkoliv výkonnostní posun. Navštěvujeme i základní školy a mateřské školy, kde děláme nábory do našich mužstev. Nyní hrajeme okresní soutěž na Semilsku a Jičínsku.

Trenér mládeže Martin Ježek

Za Obecní úřad Přepeře děkujeme a přejeme mnoho úspěchů s mládeží.