oficiální web obce

Obec Příšovice nás informuje o vyhlášení veřejné výzvy k podání žádosti na uzavření smlouvy na pracovní místo pracovníka údržby obce s pracovištěm na území obce Příšovice.

Žádosti doručit nejpozději do 22. dubna 2024 na OÚ Příšovice.