oficiální web obce

Aktuality

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře Vás zve na 2. letní karneval u Jizery, který proběhne v sobotu 25. července od 20 hodin v areálu svazarmu Přepeře. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Prorock. Občerstvení bude zajištěno.

INFORMACE

Pro tuto akci, datum a místo konání platí omezení doby nočního klidu. (dle OZ vyhlášky 1/2020 schválené Zastupitelstvem Obce Přepeře).

Obecní úřad informuje, že od pondělí 20. července byl obnoven provoz na rekonstruované silnici z Přepeř do Turnova a jsou opět v provozu i autobusové zastávky v Přepeřích u pošty. Autobusové linky jsou vedeny v původních trasách po silnici II/610 i přes omezení semafory na návsi. Zastávka “Přepeře u hřiště” směrem na Ohrazenice je zrušena. Sledujte prosím jízdní řády, které jsou nově vylepeny na těchto zastávkách. Dočasně je také nově umístěn zákaz vjezdu do křižovatky na návsi ve směru od Ohrazenic.

Obecní úřad informuje občany, kteří ještě neuhradili povinné poplatky obci na rok 2020, jenž jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami obce, že tak mohou učinit do konce června. Zároveň děkujeme občanům, kteří už tuto povinnost splnili. Všechny poplatky jsou ve stejné výši jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem nebo hotově v úředních hodinách na Obecním úřadu v Přepeřích. Děkujeme za včasné uhrazení. Výši poplatků, podmínky a kompletní znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách v záložce vyhlášky obce. Číslo účtu pro bezhotovostní převod je 4225581/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Pokud máte psa, připravte si prosím i číslo jeho čipu (v případě elektronické platby, prosím číslo čipu zašlete ne obecní email. adresu).