oficiální web obce

Vodohospodářské sdružení Turnov a Město Turnov srdečně zvou širokou veřejnost v úterý 6.9.2022 od 9.00 do 18.00 k návštěvě dokončené rekonstrukce městské čistírny odpadních vod. Provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace připravila pro děti poutavé představení „Pohádkovou čistírnu“ a areál, který zabezpečuje každodenní chod města, chceme odpoledne představit také široké veřejnosti. Rekonstrukce velké části ČOV proběhla v období 06/2020 – 05/2022 a aktuálně je ČOV v režimu zkušebního provozu. Drobné občerstvení zajištěno.

Pozvánka – informace