oficiální web obce

V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) bude funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obecní úřad Přepeře se sídlem Přepeře 229, 512 61 Přepeře, IČ:00276014 vykonávat:

Ing. Radek Pomije, MBA
Jankovcova 1587/8b
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.:602 593 558
e-mail: radek.pomije@dataprotector.cz

Informace o zpracování osobních údajů