oficiální web obce

Investiční akce v obci a zajímavosti

Obecní úřad Přepeře informuje, že je na úřadě možné zakoupit dvě nové knihy. První knížka je našeho spoluobčana pana Mgr. Vladimíra Burjánka s názvem „Co dala i vzala Jizera aneb Paleta laskavých přepeřských obrázků“. Jedná se o vzpomínkové ohlédnutí na autorovo dětství prožité právě v Přepeřích. Knihu si můžete vyžádat přímo u autora nebo na obecním úřadu za cenu 250,- Kč. Druhou knížku plnou převážně leteckých fotografií z našeho regionu s názvem „Turnovsko z nebe“ – edici určenou přímo pro Obec Přepeře si můžete zakoupit jen na obecním úřadu za cenu 300,- Kč.

Připomínáme, že je na přepážce OÚ Přepeře nově možno platit bezkontaktně kartou.

17.5.2021 – aktuálně – Z-Box je aktivní – připraven k využívání !

Společnost Zásilkovna informuje, že ve spolupráci s Obcí Přepeře bylo do 1. ulice k parkovišti u dětského hřiště (parkoviště vedle hasič. zbrojnice) nainstalováno samoobslužné (24/7) výdejní místo Z-Box společnosti Zásilkovna. Výdejní místo k vyzvedávání (v budoucnu i odesílání) zásilek objednaných převážně přes internetové obchody se obsluhuje aplikací ve vašem mobilním telefonu. Návod k obsluze a instalaci aplikace naleznete v odkaze na internetových stránkách obce.

Informace o Z-BOXu

Instalace na zařízení Apple – iPhone

Instalace na zařízení Android – Google

 

Symbolicky před vánocemi se jednotka SDH Přepeře po dlouhé době dočkala obměny vozového parku a dosluhující Avii vyměnili za nový Ford Transit. Moderní vůz speciálně upravený, dle požadavků, pro potřeby hasičů. Vůz dodal vítěz výběrového řízení firma Auto Trutnov s.r.o, která má s přestavbou tohoto druhu bohaté zkušenosti. Na nový dopravní prostředek v ceně 1.172.156,- Kč vč. DPH přispělo Ministerstvo vnitra ČR částkou 450.000,- Kč, a Liberecký kraj přidal dalších 300.000,-Kč. Zbytek částky 422.156,- Kč doplatila Obec Přepeře ze svého rozpočtu. Nezbývá než popřát jednotce SDH Přepeře dlouhou životnost tohoto vozu a bezproblémový provoz.

I letos se opět v adventním čase na soukromém pozemku u domku rodiny Adamových objevil ručně vyráběný betlém. Jeho autor pan Martin Adam, s laskavým svolením této internetové prezentace informuje, že pro letošní rok připravil rozšíření betlému o několik postav. Ve vylepšování by chtěl pokračovat i v letech dalších. Krásný betlém má mnoho obdivovatelů, a je oblíbeným cílem nejen rodinných procházek. Musíme ale kolemjdoucí upozornit, v této nelehké době, aby důsledně dodržovali nařízení vlády, zejména o omezení shromažďování (rozestupy, roušky) a samozřejmě brali v úvahu, že betlém je na soukromém pozemku. Děkujeme za pochopení. Panu Adamovi děkujme za krásnou prezentaci naší obce.

 

V období od srpna do prosince 2020 probíhala kompletní rekonstrukce / stavba nového mostu přes odpadní kanál od elektrárny v Přepeřích. Most byl dlouhá léta ve špatném stavu. V posledních letech na něm musela být omezena průjezdnost na jeden jízdní pruh. Investici Libereckého kraje a KSSLK úspěšně a v termínu zrealizovala společnost Strabag.

Minulé dvě stavební sezóny (03/2019 – 10/2020) nás doprovázela nekonečná série uzavírek a omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/610 (Ohraeznice-Turnov-Přepeře-Příšovice-Svijany). Stavba byla dokončena a dílo předáno v říjnu 2020.

Před rekonstrukcí samotnou se prováděla výměna vedení vody a kanalizace, kde bylo třeba. Následovala rekonstrukce komunikace, mostků a propustků, chodníků. Investor rekonstrukce silnice byl Liberecký kraj, dotace poskytla EU. Na stavbu dále přispíval Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Příšovice a Svijany (zejména na opravy chodníků a VO). Náklady cca 205 mil Kč.  Snímky zachycují jen část rekonstrukce.

Obec Přepeře a Příšovice při této příležitosti zrealizovali dlouho diskutovaný a připravovaný projekt stavby cyklostezky / chodníku mezi obcemi při silnici II/610. Náklady dosáhly přes 11 mil Kč. S financováním pomohl Liberecký kraj a SFDI ČR. Obec Přepeře a Obec Příšovice si dělily náklady rovným dílem.

 

Před budovou fary Římskokatolické církve Přepeře kde sídlí i služebna České pošty byl v srpnu zrekonstruován přístupový chodník. Akce byla podpořena příspěvkem Obce Přepeře ve výši 60 tis. Kč.

V červenci / srpnu 2020 proběhla kompletní a důkladná rekonstrukce hřbitovní brány v Přepeřích. Byla provedena oprava a sanace pískovcových sloupů, pískování kovových částí s obnovením nátěru brány a vrátek a následném novém usazení na sloupy. Investorem byla Obec Přepeře, náklady cca 80 tis Kč, rekonstrukci provedla firma Kovářství Mansfeld.