oficiální web obce

Investiční akce v obci a zajímavosti

V období od srpna do prosince 2020 probíhala kompletní rekonstrukce / stavba nového mostu přes odpadní kanál od elektrárny v Přepeřích. Most byl dlouhá léta ve špatném stavu. V posledních letech na něm musela být omezena průjezdnost na jeden jízdní pruh. Investici Libereckého kraje a KSSLK úspěšně a v termínu zrealizovala společnost Strabag.

Minulé dvě stavební sezóny (03/2019 – 10/2020) nás doprovázela nekonečná série uzavírek a omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/610 (Ohraeznice-Turnov-Přepeře-Příšovice-Svijany). Stavba byla dokončena a dílo předáno v říjnu 2020.

Před rekonstrukcí samotnou se prováděla výměna vedení vody a kanalizace, kde bylo třeba. Následovala rekonstrukce komunikace, mostků a propustků, chodníků. Investor rekonstrukce silnice byl Liberecký kraj, dotace poskytla EU. Na stavbu dále přispíval Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Příšovice a Svijany (zejména na opravy chodníků a VO). Náklady cca 205 mil Kč.  Snímky zachycují jen část rekonstrukce.

Obec Přepeře a Příšovice při této příležitosti zrealizovali dlouho diskutovaný a připravovaný projekt stavby cyklostezky / chodníku mezi obcemi při silnici II/610. Náklady dosáhly přes 11 mil Kč. S financováním pomohl Liberecký kraj a SFDI ČR. Obec Přepeře a Obec Příšovice si dělily náklady rovným dílem.

 

Před budovou fary Římskokatolické církve Přepeře kde sídlí i služebna České pošty byl v srpnu zrekonstruován přístupový chodník. Akce byla podpořena příspěvkem Obce Přepeře ve výši 60 tis. Kč.

V červenci / srpnu 2020 proběhla kompletní a důkladná rekonstrukce hřbitovní brány v Přepeřích. Byla provedena oprava a sanace pískovcových sloupů, pískování kovových částí s obnovením nátěru brány a vrátek a následném novém usazení na sloupy. Investorem byla Obec Přepeře, náklady cca 80 tis Kč, rekonstrukci provedla firma Kovářství Mansfeld.

V dubnu 2020 jsme využili odstávky školky (covid-19) a pustili se do výstavby nové, bezpečné multifunkční hrací plochy s dopravní tematikou. Dílo se povedlo a děti už na něm dovádí. Realizaci provedla firma 4soft. Investor Obec Přepeře, náklady cca 388 tis Kč.

Pro osvětlení vánočního stromku na návsi jsme v roce 2019 zakoupili nové osvětlení a v první adventní neděli jsme ho společně s občany rozsvítili.

 

Obecní úřad zakoupil pro potřeby své, potřeby příspěvkových organizací a spolků v obci zánovní automobil Škoda Rapid 1,0. Automobil byl vybrán mezi rok starými “ojetinami” u dealera Škoda San plus Jablonec nad Nisou. Najeto měl cca 10 tis km a obec za něj zaplatila 299 tis Kč.

Obecní úřad vypsal výběrové řízení na pořízení nového malotraktoru – komunální techniku, který se bude starat o údržbu obecních ploch, chodníků.

Z výběrového řízený vzešel vítěz a dodavatel malotraktoru dle specifikace model John Deere 1026R. Dodala ho firma Strom Praha a.s. – středisko Paceřice, s nejnižší cenou v nabídce 686.940,-Kč vč. DPH.

Příslušenství k němu bude dokupováno postupně.

V září bylo dokončeno a předáno našim malým spoluobčanům do užívání nové dětské hřiště v Přepeřích na Potůčku. Stavbu investovala obec ze svého rozpočtu, hřiště (herní prvky) dodal vítěz výběrového řízení firma TR Antoš za cenu 886.714,- Kč včetně DPH. Na fotografiích ještě není dokončen travnatý povrch. Hřiště se brzy stalo velice oblíbeným koutem naší obce.