oficiální web obce

Aktuality

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou provedení placeného informativního rozboru.

Informace

Korid LK informuje, že s platností od 3. března dojde ke změně jízdních řádů regionálních autobusových linek v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19. Provoz prázdninových jízdních řádů je prodloužen (do 12. června, resp. do odvolání). Provoz školních spojů doplněných za účelem přepravy žáků do ZŠ je do odvolání pozastaven. Více informací naleznete na našem webu v sekci Jízdní řády/Připravované změny. Aktuality v souvislosti s tématem „COVID“ naleznete také v sekci IDOL/COVID-19 nebo na našem Facebooku.

V příštích dnech nelze vyloučit další opatření (omezení dopravy), zejména pak na dálkových a mezikrajských linkách.

Prosíme o sdílení informací a děkujeme za pochopení.

Informace

Ministr vnitra udělil výjimku z omezení pohybu a pobytu ze dne 1. března 2021. Osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (ORP Turnov) se za pobyt a pohyb v rámci jejich okresu považuje také pobyt a pohyb kdekoliv na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.

Např. pro občana Přepeř byla dříve cesta do Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …) cestou mimo okres Semily do okresu Liberec (se všemi zákazy a omezeními). Nově je cesta do Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …) brána jako cesta po „našem“ okrese (výjimka pro ORP Turnov). Jinými slovy nově je ORP Turnov bráno, dle této výjimky, jako by byl jeden okres. To samé platí např. i pro občany Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …), že na nákup si nemusí dojet v rámci svého okresu, tedy např. do Liberce, ale díky této výjimce mohou na nákup do Turnova (a i jinam v ORP Turnov).

Informace výjimka ORP Turnov

Informace omezení volného pohybu osob

 

ORP Turnov

Společnost Korid LK nás informuje o připravovaných změnách jízdních řádů autobusů v našem regionu, které nastanou od neděle 7. března. Prosím zkontrolujte si případné změny svých spojů. Doplňujeme ještě, že i nadále zůstávají v platnosti „výlukové“ jízdní řády reagující na vládní opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19.

Informace

Obec Přepeře oznamuje, že pronajme byt 1+1 v domě čp. 115 v Přepeřích. V současné době se byt vyklízí a připravuje k předání v dubnu 2021. Žádosti je možno předkládat do pondělí 22. března 2021 do 16.00 hod. Nový nájemce bude vybrán na řádném jednání Zastupitelstva obce dne 1. dubna 2021. Zájemci hlaste se na Obecním úřadu Přepeře. Žádost o přidělení bytu naleznete v odkazu níže a vyplněnou (vyplnit,  podepsat, ofotit) ji pošlete zpět na obecní email.

INFORMACE

Žádost o přidělení bytu

Vyplněnou žádost odešlete na OÚ Přepeře na email: obec@prepere.cz

Ve čtvrtek 25. února se koná zasedání obecního zastupitelstva v kulturní místnosti Sokolovny v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Na programu bude mimo jiné schvalování rozpočtu na rok 2021, schvalování vyhlášky o omezení doby nočního klidu na vybrané akce a projednání žádostí na příspěvky z rozpočtu obce. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme všechny spoluobčany. Vaše účast je ale podmíněna dodržováním rozestupů a použitím roušky nebo jiné ochrany úst a nosu.

Pozvánka 01/21

Obecní úřad informuje a preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v informovanosti občanů o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Tyto informace naleznete pravidelně na internetových stránkách obce, nyní na téma: „Jarní povodně“.

INFORMACE

Informujeme Vás, že včera (16. 2. 2021) byl u odebraných labutí (5 ks) na Velkém Písečáku, katastr Příšovic potvrzen pozitivní výsledek na ptačí chřipku, virus AI, subtyp H5 u labutí. Vzhledem k tomu, že hrozí přenos nákazy od volně žijících ptáků do domácích chovů drůbeže a podle lokality nálezu, bylo území obce Přepeře vytipováno jako rizikové.

Vážení spoluobčané,

v důsledku výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků konkrétně u uhynulé labutě na Velkém Písečáku, vás upozorňujeme na zvýšené nebezpečí přenosu této nákazy do chovů domácí drůbeže, jako slepic, krůt, kachen a hus. Prosím věnujte zvýšenou pozornost prevenci k zamezení přenosu nemoci do vašich chovů. Sledujte zdravotní stav vašich chovů, v případě vyššího úhynu ptáků, apatie, zimomřivosti a výrazného snížení příjmu krmiva informujte o této skutečnosti starostu obecního úřadu, soukromého veterinárního lékaře, popřípadě krajskou veterinární správu. Základní pravidlem prevence je omezení kontaktu domácích ptáků s volně žijícími, a to zavřením vaší drůbeže do uzavřeného objektu nebo alespoň v oploceném pozemku. Nebezpečí hrozí i od létajícího ptactva a jeho kontaktu s drůbeží při napájení a krmení. Dalším důležitým pravidlem je zamezení přístupu nepovolaných osob, které nejsou nezbytné pro provoz vašeho chovu.

INFORMACE pro drobnochovatele

INFORMACE – Sátní veterinární správa

Z důvodu nákazy koronavirem bude v týdnu od 8.2. do 12.2.2021 omezen provoz obecního úřadu. Ve dnech 8.2. a 9.2. bude obecní úřad uzavřen úplně. V dalších dnech tohoto týdne bude možno neodkladné záležitosti projednat pouze po předchozím telefonickém či e-mailovém objednání. Prosíme občany, aby platby prováděli výhradně pomocí bankovních převodů (č.ú. 4225581/0100). Celý týden nebude v provozu kontaktní místo Czechpoint a ověřování dokumentů a podpisů.

Kontaktní spojení: obec@prepere.cz  a  starosta@prepere.cz

tel.: 481321110 nebo 724159222