oficiální web obce

Aktuality

Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, že nepálí větve a nepořádek na svých pozemcích v zastavěné oblasti, a zároveň informuje, že další termín otevřeného složiště větví za svazarmem, pro vás obyvatele Přepeř, bude v sobotu 24. dubna v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30, samozřejmě za dodržení všech aktuálních nařízení a opatření. Další možnost pak bude 8. a 22. května. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.

KORID LK nás informuje, že s platností od 12. dubna 2021 jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února.

Více informací vč. přehledu po linkách naleznete v odkazu níže.

INFORMACE 1

INFORMACE 2 – el. jízdní řády

Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, že nepálí větve a nepořádek na svých pozemcích v zastavěné oblasti, a zároveň informuje, že další termín otevřeného složiště větví za svazarmem, pro vás obyvatele Přepeř, bude v sobotu 10. dubna v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30, samozřejmě za dodržení všech aktuálních nařízení a opatření. Další možnost pak bude 24. dubna a 8. května. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Jedlé oleje a tuky můžete také přinést, v plastové nádobě, do stodoly na OÚ v úředních hodinách. Nutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Odkazy na stránky EKO-komu, informace – co vše a kam třídit.

https://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/soubory-ke-stazeni – letáčky

https://www.jaktridit.cz/cz/rady-a-tipy/otazky-a-odpovedi/kam-patri – otázky a odpovědi

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/sklo – jak správně třídit

Ministr vnitra udělil výjimku z omezení pohybu a pobytu ze dne 1. března 2021. Tato výjimka platí nadále i po 22. 3. 2021. Osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov se za pobyt a pohyb v rámci jejich okresu považuje také pobyt a pohyb kdekoliv na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.

Nově se tato výjimka vztahuje i na pohyb po okrese či po ORP Turnov z důvodu např. sportu, rekreace, a.j.

Pro občana Přepeř je nyní možné opustit katastr obce Přepeře z důvodu sportu, rekreace (procházky), nesmí ale při tom opustit hranici okresu Semily nebo hranici ORP Turnov. ORP Turnov bráno, dle této výjimky, jako by byl jeden okres.

Info-výjimka-ORP-Turnov

Výjimky_prodloužení_19.3.21

Obce ORP Turnov

omezeni-volneho-pohybu-0299

Český statistický úřad nás informuje o konání Sčítání lidu domů a bytů 2021, které proběhne elektronicky od 27. března 2021 do 9. dubna 2021. Rozhodný okamžik je k půlnoci z 26. na 27. března 2021. Kdo nevyužije možnosti sčítání on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Veškeré informace naleznete zde:

sčítání lidu 2021 – průvodní dopis

sčítání lidu 2021 – oznámení

Aktualizace: 21.3.21

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst pro obec Přepeře  zde.