oficiální web obce

Aktuality

TJ Sokol Přepeře vás informuje a zároveň zve své členy na tradiční valnou hromadu, která se koná v pátek 16. února 2024 od 18:00 ve velkém sále sokolovny v Přepeřích. Občerstvení bude zajištěno a na vaši účast se těší výkonný výbor TJ Sokol Přepeře.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře pro Vás, a především pro vaše děti připravil tradiční dětský karneval s hudebním doprovodem DJ Honzy,

který se bude konat v sobotu 10. února od 14 hodin v místní sokolovně. Drobné občerstvení bude zajištěno, vstupné je dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni.

Obecní úřad Přepeře Vás opět zve na zájezd do libereckého bazénu, který se uskuteční v pátek 9. února 2024. Zájemci se nahlásí (ideálně telefonicky) na Obecním úřadu nejpozději do středy 7. února 2024. Při nedostatečném počtu nahlášených účastníků může být zájezd zrušen. Odjezd autobusu je tradičně v 17:00 hodin z návsi v Přepeřích a v 17:05 z Potůčku. Zájezd je na vlastní nebezpečí, a tak u dětí je nutný doprovod dospělé osoby. Doprava autobusem je zdarma, účastník si hradí pouze návštěvu bazénu. Návrat do Přepeř je ve 20:30.  Leták

 

Připomenutí informací o ukládání druhotných surovin v naší obci:

Zejména připomínáme, že tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu, a naplněné se odnáší k obecní stodole u zadních vrat za MŠ a OÚ. Pokud jsou vrata uzamčena, můžete pytel odložit u nich, případně je možné využít odložení u některých sběrných hnízd s kontejnery.

Kontejner na textil a obuv je umístěn u budovy Obecního úřadu. Železný šrot má vyhrazené místo u obecní stodoly, nebo ho sváží hasiči v oznámeném dni. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován zpravidla 2 x ročně a vždy o něm informujeme. Kontejner v obecní stodole je určen pouze na věci, které se nevejdou do popelnice jako např. koberce, lina, matrace apod. Nepatří sem komunální odpad. Velké věci jako nábytek a sedačky si musí občané na své náklady odvézt do sběrného dvora v Turnově – a to za poplatek. Sběrná hnízda s kontejnery na sklo, PET lahve a papír jsou umístěna na Potůčku, na Závodí, na parkovišti pod hřbitovem a na parkovišti u vjezdu do areálu bývalé Kolory. Tříděný odpad z domácností jako je drobný kovový odpad, tetrapakové obaly, polystyren a ostatní směsné plasty patří do igelitových pytlů k tomu určených, které zdarma dostanete na Obecním úřadu. Naplněné je pouze odnesete k obecní stodole nebo na některé ze sběrných hnízd. Upozorňujeme občany na nutnost ohlášení odložení odpadu u obecní stodoly do velkoobjemového kontejneru na OÚ, a dodržování doby pro odložení bioodpadu do kontejneru (pondělky a středy od 13.00 do 17.00). Na drobný elektroodpad je připravena nádoba v chodbě na OÚ. Pravidelně otevíráme složiště větví za svazarmem. Termíny jsou zveřejňovány. Bioodpad je též možné dovézt do Turnova na kompostárnu. Jedlé oleje a tuky můžete také přinést, v plastové nádobě, do stodoly na OÚ v úředních hodinách. Nutno podotknout, že toto vše se vztahuje na odpad v objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Myslivecké sdružení Český ráj Přepeře děkuje všem svým členům za přípravu a realizaci našeho tradičního mysliveckého plesu, všem příznivců za návštěvu a super atmosféru, kapele za kvalitní doprovod. Děkujeme a těšíme se na příští rok opět u nás v Přepeřích.

MS Český ráj Přepeře