oficiální web obce

Aktuality

MŠ Přepeře informuje.

Zápis dětí na školní rok 2021/2022 proběhne v pondělí 3. května 2021, ale řádně vyplněné přihlášky s potvrzením lékaře o očkování dítěte dle očkovacího kalendáře budou z důvodu situace s pandemií Covid-19 přijímány až do 16. května 2021. Přihlášky vzhledem k současným opatřením nemohou být přijímány osobně, pošlete je tedy poštou nebo vhoďte do schránky (nebo označené nádoby) na budově MŠ Přepeře před vchodem.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte zjistíte v úterý 25. května 2021 na vývěsce – budova školy a na internetových stránkách MŠ Přepeře. Pořadí dětí je možné zveřejnit jen pod číselnými kódy, které obdržíte na svůj e-mail, nezapomeňte ho proto uvést čitelně na přihlášku.

Informace k zápisu

Přihláška do MŠ Přepeře

Internetové stránky MŠ Přepeře

Koordinátor veřejné dopravy KORID LK připravuje k pondělí 3. května (resp. od 1.5.21) obnovení rozsahu regionální autobusové dopravy v Libereckém kraji podle základních (školních) jízdních řádů v návaznosti na připravované rozvolnění Vládních opatření a otevření dalších škol. Od pondělí 3. května (1.5.21) dojde tedy k obnovení převážné části spojů. I nadále však zůstanou omezeny vybrané posilové spoje, které mají převážně charakter posílení dopravy na SŠ/VŠ.

Informace

Severočeské komunální služby nás informují, že v neděli 9. května proběhne v naší obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede v 10:50 do Přepeř oblast Potůček na autobusovou zastávku směr Ohrazenice. Dále v 13:55 do Přepeř k hasičské zbrojnici. Pojízdná sběrna se na místě zdrží maximálně 10 minut. Vše bude probíhat pod dozorem pracovníka obce. Odpad, který nebude osobně předán pracovníkovi sběrny, nebude ani odvezen. Proto je zakázáno umísťovat odpad na místo, před příjezdem a po odjezdu sběrny. Přijímány budou následující složky komunálních odpadů. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, léky a pesticidy, akumulátory, baterie, články a zářivky. Vše musí být označeno, pokud možno tak v uzavřených obalech a o objemu odpovídající provozu běžné domácnosti. Nebudou přijímány elektroodpady, stavební odpady, eternit, azbest a asfalt, omítky, lepidla a nebezpečné odpady vzniklé při podnikatelské činnosti.

Informace

Městský úřad Turnov nás informuje, že ve čtvrtek 22. dubna byl v prostorách bufetu Zimního stadionu Ludvíka Koška zahájen provoz druhého odběrového místa pro antigenní testování v Turnově. Místo provozuje společnost Medila, otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 12.00 do 16.00 hodin. Další testovací místo v Turnově funguje nadále v turnovské nemocnici. Ve všedních dnech zde antigenní testování probíhá vždy od 8.00 do 10.00 hodin a od 10.00 do 12.00 hodin probíhá testování PCR. Testování je možné jednou za 3 dny na náklady zdravotní pojišťovny. Výsledek se testované osoby dozví hned na místě (za 15 minut), v případě pozitivního výsledku je možné hned na místě provést konfirmační PCR test. V Turnově by tedy mělo být dostatek kapacity pro testování právě i pro zájemce z okolních obcí, neváhejte této možnosti využívat.

Objednat se na test – Zimní stadion Ludvíka Koška

Objednat se na test – Nemocnice Turnov (přes systém KNL a LK)

Obecní úřad děkuje všem spoluobčanům, že nepálí větve a nepořádek na svých pozemcích v zastavěné oblasti, a zároveň informuje, že další termín otevřeného složiště větví za svazarmem, pro vás obyvatele Přepeř, bude v sobotu 24. dubna v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30, samozřejmě za dodržení všech aktuálních nařízení a opatření. Další možnost pak bude 8. a 22. května. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.

KORID LK nás informuje, že s platností od 12. dubna 2021 jsou v rámci linkové dopravy opět zavedeny vybrané školní spoje, které nemají za účelem přepravy do/ze školy jinou alternativu. Prázdninový režim dopravy zůstává zachován. Je to stejný režim, jaký platil od ledna do konce února.

Více informací vč. přehledu po linkách naleznete v odkazu níže.

INFORMACE 1

INFORMACE 2 – el. jízdní řády