oficiální web obce

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích.

Program bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce.

Začátek jednání je v 18:00 hodin. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.