oficiální web obce

Informace o místních poplatcích na rok 2024 pro občany Přepeř.

Pro rok 2024 nedošlo k žádným změnám obecně závazných vyhlášek, které tyto poplatky stanovují.

Výše poplatku a pravidla při jeho stanovení jsou tedy stejná jako v roce 2023.

Upuštěno je od roku 2024 od vybírání poplatku za užívání dešťové obecní kanalizace.

Poplatek se skládá z částí:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatek ze psů

Detailněji:

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 3/2021)

– základní sazba 600,- Kč / rok za osobu přihlášenou v obci k TP, nebo za vlastníka obytné nemovitosti ve kterém není nikdo přihlášen k TP

  • místní poplatek ze psů:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2021)

– základní sazba 100,- Kč / rok za psa

Placení poplatku na rok 2024 – preferujeme bezhotovostně, tedy převodem z účtu (ideálně v období 02-04/2024):

Číslo účtu obce: 4225581 / 0100

Variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu 

Další možnosti zaplacení: platební kartou nebo hotově na OÚ Přepeře

– informace zde uvedené jsou stručné / zjednodušené a pro nejčastější případy, detaily, výjimky,

osvobození nebo snížení poplatků naleznete v příslušných vyhláškách ne webu obce ZDE.

Při nejasnostech neváhejte kontaktovat OÚ Přepeře na tel.: 481 312 948, rádi Vám pomůžeme a vše vysvětlíme.