oficiální web obce

Obecní úřad Přepeře žádá všechny občany parkující dlouhodobě na komunikacích a chodnících v obci svá vozidla,

aby přednostně využívali k parkování své soukromé pozemky, případně obecní plochy k tomu určené.

Usnadníte tím nejen údržbu komunikací a chodníků obzvláště v zimním období, průjezd vozů pro svoz komunálního odpadu,

hasičské techniky, ale také každodenní průjezd svých sousedů.

Děkujeme za pochopení této výzvy.