oficiální web obce

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18:00 hodin. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.

Pozvánka