oficiální web obce

 

Ve čtvrtek 21. září 2023 se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích.

Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce.

Začátek jednání je v 18:00 hodin. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.

Pozvánka