oficiální web obce

Obecní úřad informuje o preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v informovanosti občanů o nebezpečích z hlediska požární ochrany.

Tyto informace naleznete pravidelně na internetových stránkách obce, nyní na téma: „Co si zabalit při evakuaci“.

INFORMACE