oficiální web obce

Informace přejetá z internetových stránek Města Turnov (www.turnov.cz)

Ředitelství silnic a dálnic ČR v květnu spouští jednu ze dvou významných dopravních staveb plánovaných v Turnově a Ohrazenicích. Začne stavba nájezdu a připojovacího pruhu U Pyrámu. Přestavba stávající křižovatky, která doposud umožňovala pouze sjezd na Ohrazenice, odstartuje v druhém květnovém týdnu. Jedná se o vybudování nájezdu a připojovacího pruhu na silnici I/10 na Turnov. Součástí realizace je také nová mobilní protihluková stěna.

Stavební práce by měly probíhat v termínu od 9. května do 3. září 2023. V tomto období je nutné počítat s úplnou uzavírkou sjezdu z I/10 na Ohrazenice. Objízdná trasa vede po I/10 a I/35 ke sjezdu do Nádražní ulice, tudy směrem k vlakovému nádraží a dále Nádražní ulicí do Ohrazenic.

V době uzavírky rovněž platí výluka pro autobusy na linkách 340, 350, 550, jezdit budou dle výlukových jízdních řádů, které naleznete na www.iidol.cz . Po dobu uzavírky uvedené autobusové linky ve směru z Liberce nebudou obsluhovat zastávky Ohrazenice, u výkupny a Turnov, U Benešů.

Realizací přestavby křižovatky dojde k přímému napojení na silnici I/10 z Ohrazenic. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem firma COLAS CZ, a. s.

V souvislosti s touto přestavbou se často hovoří o plánované výstavbě jižní mimoúrovňové křižovatky I/10 ve Fučíkově ulici. Jedná se o další z investičních akcí ŘSD. Výběrové řízení na zhotovitele této stavby je před dokončením. Realizace by mohla začít na přelomu června a července 2023. O zahájení stavby a dopravních omezeních Vás budeme informovat.

Marcela Jandová, tisková mluvčí

Obrázek: www.mapy.cz