oficiální web obce

CČSH v Přepeřích srdečně zve na koncert komorního smyčcového souboru Musica Allegra v neděli 16. 4. 2023 od 17:00 do kostela CČSH.

Zazní mj. II. věta z houslového dvojkoncertu d moll Johanna Sebastiana Bacha, část Velikonoční sinfonie Antonia Vivaldiho nebo I. věta violového koncertu G dur Antonia Rossettiho.