oficiální web obce

Zřizovatel Obec Přepeře, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky:

„Základní školy Přepeře, okres Semily – příspěvková organizace“

se sídlem Přepeře 47, IČO 72 74 20 54 s předpokládaným nástupem ke dni 1. srpna 2023.

INFORMACE