oficiální web obce

Severočeské vodovody a kanalizace informují, že ve čtvrtek 16. února 2023 od 13:00 do 14:00 bude přerušena dodávka pitné vody téměř do celé obce (mimo oblast Potůček), z důvodu plánovaných prací na vodovodu (dohledání skrytého úniku, dohledání trasového šoupěte). Náhradní zásobování vodou nebude zajištěno cisternami. Odběrná místa dotčená odstávkou jsou uvedena v příloze.

INFORMACE

Dotčená odběrná místa