oficiální web obce

Informace o místních poplatcích na rok 2023 pro občany Přepeř.

Pro rok 2023 nedošlo k žádným změnám obecně závazných vyhlášek, které tyto poplatky stanovují.

Výše poplatku a pravidla při jeho stanovení jsou tedy stejná jako v roce 2022.

Poplatek se skládá z částí:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatek ze psů
  • poplatek za využívání obecní dešťové kanalizace

Detailněji:

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 3/2021)

– základní sazba 600,- Kč / rok za osobu přihlášenou v obci k TP, nebo za vlastníka obytné nemovitosti ve kterém není nikdo přihlášen k TP

  • místní poplatek ze psů:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2021)

– základní sazba 100,- Kč / rok za psa

  • poplatek za využívání obecní dešťové kanalizace:

– jedná se o příspěvek za provoz a údržbu obecní dešťové kanalizace, platí se 50,- Kč / rok za objekt, který kanalizaci využívá (tzn. je k dešťové obecní kanalizaci připojen … většina obce), nebo 150,- Kč / rok za objekt, který je připojen k systému kanalizace, která se musí přečerpávat (jen pár objektů v obci), případně 0,- Kč / rok za objekt, který není k systému připojen a likviduje si dešťové vody na vlastním pozemku (zásak, retenční nádrže …. převážně nové objekty v obci)

 

Příklad: V rodinném domě, kde bydlí 5 občanů přihlášených k TP v Přepeřích a mají 2 psy a jsou připojeni k obecní dešťové kanalizaci.

5 x 600,-(odpad)  + 2 x 100,-(pes) + 50,-(kanal.) = 3250,- / rok

 

Placení poplatku od ledna 2023 – preferujeme bezhotovostně, tedy převodem z účtu:

Číslo účtu obce: 4225581 / 0100

Variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu

 

Další možnosti zaplacení: platební kartou nebo hotově na OÚ Přepeře

– informace zde uvedené jsou stručné / zjednodušené pro nejčastější případy, detaily, výjimky, osvobození nebo snížení poplatků naleznete v příslušných vyhláškách ne webu obce ZDE.

Při nejasnostech neváhejte kontaktovat OÚ Přepeře na tel.: 481 312 948