oficiální web obce

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích.

Program bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce.

Začátek jednání je v 18 hodin. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.

Pozvánka