oficiální web obce

Obecní úřad informuje, že v pátek 13. ledna 2023 a v sobotu 14. ledna 2023 proběhnou na obecním úřadu v Přepeřích volby prezidenta republiky. Volební lístky vám budou doručeny do vašich poštovních schránek, případně budou dostupné na požádání ve volební místnosti.

Volební místnost na obecním úřadu v Přepeřích se vám otevře v pátek 13. ledna 2023 ve 14:00 a uzavře ve 22:00, dále se pak otevře v sobotu 14. ledna 2023 v 8:00 a uzavře ve 14:00. K volbám si nezapomeňte platný doklad totožnosti.

Občané s trvalým pobytem v Přepeřích, kteří se z dlouhodobých zdravotních důvodů nemohou dostavit odvolit do volební místnosti a mají zájem volit do přenosné volební urny se mohou telefonicky nahlásit na Obecním úřadu Přepeře do čtvrtka 12. ledna do 15:00.

Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat 27. ledna 2023 (od 14:00 do 22:00) a v sobotu 28. ledna 2023 (od 8:00 do 14:00).