oficiální web obce

Město Turnov nás informuje o nově zavedeném sobotním úředním dni na Městském úřadu v Turnově.

-agenda občanských průkazů a cestovních dokladů

-registr řidičů a registru vozidel

Vždy první sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00.

V příloze a odkazech naleznete informační plakát a obrázky s návodem,

jak si rezervovat termín na odboru správním a odboru dopravním.