oficiální web obce

Ve čtvrtek 20. října 2022 se od 18:00 koná v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích Ustavující zasedání obecního zastupitelstva Přepeře. Na programu bude mimo jiné složení slibu členů zastupitelstva obce, volba místostarosty a starosty pro funkční období 2022 až 2026. Dále ustavení výborů a komisí nezbytných pro chod obce. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce.  Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.

Program