oficiální web obce

Zastupitelstvo obce Přepeře na svém ustavujícím zasedání ve čtvrtek 20. října 2022 zvolilo nové vedení obce a také ustavilo nové složení výborů a komisí pro volební období 2022-2026. Ve vedení obce pokračuje starosta Ing. Luděk Sajdl a místostarosta Tomáš Kudrnáč. V nově vzniklé funkci druhého místostarosty byl zvolen Dušan Hozdecký.

Naprostou prioritou nového zastupitelstva je navýšení kapacity místní základní školy přístavbou nového pavilonu. Dále nás bude čekat stavba II. části chodníku na potůček, příprava a následná rekonstrukce č.p. 21 a okolí, oslavy výročí 700 let obce, první kroky k energetické soběstačnosti obecních objektů, spolupráce při kabelizaci téměř celé obce s modernizací veřejného osvětlení a uložení datových kabelů pro vysokorychlostní internet, a také spolupráce při výstavbě nového „velkého“ mostu přes Jizeru. Rádi bychom zrekonstruovali i chodník do Turnova a zrealizovali výstavbu protipovodňových opatření na Závodí. Chceme zlepšit komunikaci mezi obcí a občany a zkvalitnit odpadové hospodářství v obci. Samozřejmě budeme pokračovat v podpoře místních spolků a církví, a také zrealizujeme mnoho méně viditelných, ale neméně důležitých věcí.

Přejeme novým zastupitelům hodně úspěchů při plnění nelehkých úkolů, které je čekají v příštích letech.

Zde naleznete kompletní seznam:

Zastupitelé 2022 – 2026:

Černý Daniel

Dlouhá Alena

Hozdecký Dušan

Krsková Eva Ing.

Kudrnáč Tomáš

Malý Petr Ing.

Mrázek Jan Ing.

Náhlovský Lukáš

Novák Jiří Ing.

Sajdl Luděk Ing.

Semler Miloslav RNDr. Ph.D.

 

Starosta:

Ing. Sajdl Luďek

 

Místostarosta 1:

Kudrnáč Tomáš

 

Místostarosta 2:

Hozdecký Dušan

 

Finanční výbor:

Předseda: Náhlovský Lukáš

Členové: Černý Daniel, Novák Jiří Ing.

 

Kontrolní výbor:

Předseda: Krsková Eva Ing.

Členové: Dlouhá Alena, Mrázek Jan Ing.

 

Kulturní komise:

Předseda: Dlouhá Alena

Členové: Černý Daniel, Mocová Blanka

 

Sportovní komise:

Předseda: Hozdecký Dušan

Členové: Kudrnáč Tomáš, Malý Petr Ing., Semler Miloslav RNDr. Ph.D.

 

Komise stavební a životního prostředí:

Předseda: Novák Jiří Ing.

Členové: Dlouhá Alena, Hozdecký Dušan, Malý Petr Ing., Sajdl Luděk Ing., Teplý Milan, Tomeš Břetislav Mgr.