oficiální web obce

Obec Čtveřín vás zve na zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA ČECH 2022 v neděli 11. září 2022.

Odjezd:

7.30 od obchodu Jednota v Doubí

7.32 od Obecního úřadu

7.35 od kapličky ve Čtveříně

 

Návrat v odpoledních hodinách. Cena 200,-

Vstupné na výstavu si hradí každý sám. Zájemci hlaste se na tel. 603 572 273, nebo na obecním úřadě Čtveřín v úředních hodinách.

INFORMACE