oficiální web obce

Informace pro voliče o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Přepeře:

Datum konání:

v pátek          dne 23. září 2022   od 14:00 hodin do 22:00 hodin

v sobotu        dne 24. září 2022    od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místo konání:

v budově Obecního úřadu Přepeře – zasedací místnost, Přepeře 229

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

INFORMACE