oficiální web obce

Ve čtvrtek 21. července se koná zasedání obecního zastupitelstva v zasedací místnosti obecního úřadu v Přepeřích.

Program bude vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18:00.

Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme spoluobčany.

Pozvánka