oficiální web obce

Sbor dobrovolných hasičů Přepeře Vás zve na 2. letní karneval u Jizery, který proběhne v sobotu 16. července od 20 hodin v areálu Svazarmu Přepeře.

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Adaptece. Vstupné je 120,- Kč, občerstvení bude zajištěno.

Upozorňujeme spoluobčany, že pro tuto akci platí omezení doby nočního klidu dle obecně závazné vyhlášky obce.