oficiální web obce

Severočeské vodovody a kanalizace oznamují, že ve čtvrtek 12. května 2022 v době od 8:00 do 12:00 přeruší dodávku pitné vody v Přepeřích – lokalita Karlák (viz. příloha – dotčená č.p.) z důvodu probíhající rekonstrukce vodovodního zařízení.

Tato informace se týká jen části oblasti Přepeře – Karlák.

Náhradní zásobování vodou nebude zajištěno.

INFORMACE

INFORMACE – adresy