oficiální web obce

Obecní úřad informuje, že ve čtvrtek 31. března 2022 od 8:00 do 16:00 bude přerušena dodávka pitné vody do celé obce (mimo oblast Potůček), z důvodu plánovaných prací na hlavním přívodu vody do obce v lokalitě „Karlák“. Náhradní zásobování vodou bude zajištěno cisternami. Další odstávky při této stavbě (od 16. 3. 2022 do 27. 7. 2022) již budou probíhat pouze lokálně na „Karláku“, a dotčení občané o nich včas informováni.