oficiální web obce

Krajský úřad Libereckého kraje – oddělení vodního a lesního hospodářství nás informuje o zhoršující se situaci ohledně nákazy africkým morem prasat. Nákaza se přiblížila k hranicím ČR na vzdálenost menší než 10 km (viz. mapa v příloze). Žádají nás o informování občanů obce, chatařů i ostatní občanů o možné hrozbě (informační letáky jsou v příloze). Informace jsou předávany ze strany Krajské veterinární správy v Liberci a Krajského úřadu Libereckého kraje – oddělení vodního a lesního hospodářství.

Veškeré detailní informace najdete na stránkách SVS:   ZDE

aktuální mapu pásma nákazy pak naleznete    ZDE.

AMP leták chovatel

AMP leták myslivci

AMP leták občané

AMP_nalez_Polsko

 

Informace zprostředkovala:

Ing. Jana Žáková, oddělení vodního a lesního hospodářství

Krajský úřad Libereckého kraje, tel: 420 485 226 714, e-mail: jana.zakova@kraj-lbc.cz