oficiální web obce

Obecní úřad informuje o preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v informovanosti občanů o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Tyto informace naleznete pravidelně na internetových stránkách obce, nyní na téma: „Bezpečný pohyb v okolí budov v případě možného pádu sněhu a rampouchů ze střech“.

Informace