oficiální web obce

Informace o místních poplatcích pro rok 2022 pro občany Přepeř

Pro rok 2022 došlo k aktualizacím obecně závazných vyhlášek, které tyto poplatky stanovují.

 

Poplatek se skládá z částí:

  • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatek ze psů
  • poplatek za využívání obecní dešťové kanalizace

Detailněji:

 

  • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 3/2021)

– základní sazba 600,- Kč / rok za osobu přihlášenou v obci k TP, nebo za vlastníka obytné nemovitosti ve kterém není nikdo přihlášen k TP

 

  • místní poplatek ze psů:

(stanovuje obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2021)

– základní sazba 100,- Kč / rok za psa

 

  • poplatek za využívání obecní dešťové kanalizace:

– jedná se o příspěvek za provoz a údržbu obecní dešťové kanalizace, platí se 50,- Kč / rok za objekt, který kanalizaci využívá

 

Příklad: V rodinném domě, který využívá dešťovou kanalizaci, kde bydlí 5 občanů přihlášených k TP v Přepeřích a mají 2 psy.

5 x 600,-(odpad)  + 2 x 100,-(psi) + 50,-(kanal.) = 3250,- / rok

 

Placení poplatku od ledna 2022 – preferujeme bezhotovostně, tedy převodem z účtu:

Číslo účtu obce: 4225581 / 0100

Variabilní symbol: uveďte číslo popisné domu

 

Další možnosti zaplacení: platební kartou nebo hotově na OÚ Přepeře

– informace zde uvedené jsou jen stručné / zjednodušené pro nejčastější případy, detaily , výjimky, osvobození nebo snížení poplatků naleznete v příslušných vyhláškách ne webu obce ZDE.

Při nejasnostech neváhejte kontaktovat Obecní úřad Přepeře na tel.: 481 312 948