oficiální web obce

SDH Přepeře se již v minulých letech pustil do postupné renovace a zvelebování objektu bývalého svazarmu. Objekt se využívá pro potřeby obce a především pro SDH Přepeře na konání hudebních a jiných akcí. Letos byla naplánována finančně náročné výměna střešní krytiny a oprava krovů. Zastupitelstvo obce Přepeře schválilo částku na tuto rekonstrukci. Starou střešní krytinu z “azbestu” bylo nutné ekologicky zlikvidovat autorizovanou firmou. Následně nastoupila klempířská firma p. Štafla a celou výměnu zrealizovala. Nyní je vše hotovo a objekt může dále sloužit svému účelu. Celou částku ve výši 334.901,- Kč ( 284.081,-Kč výměna střešního pláště + 50.820,-Kč ekologická likvidace eternitu) zaplatila obec Přepeře ze svého rozpočtu. Budeme doufat, aby nová střecha dlouho a dlouho sloužila k plné spokojenosti a zároveň vyzveme SDH Přepeře, aby v této započaté modernizaci obecního objektu nadále pokračovali, za což jim děkujeme.