oficiální web obce

MŠ Přepeře informuje.

Zápis dětí na školní rok 2021/2022 proběhne v pondělí 3. května 2021, ale řádně vyplněné přihlášky s potvrzením lékaře o očkování dítěte dle očkovacího kalendáře budou z důvodu situace s pandemií Covid-19 přijímány až do 16. května 2021. Přihlášky vzhledem k současným opatřením nemohou být přijímány osobně, pošlete je tedy poštou nebo vhoďte do schránky (nebo označené nádoby) na budově MŠ Přepeře před vchodem.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte zjistíte v úterý 25. května 2021 na vývěsce – budova školy a na internetových stránkách MŠ Přepeře. Pořadí dětí je možné zveřejnit jen pod číselnými kódy, které obdržíte na svůj e-mail, nezapomeňte ho proto uvést čitelně na přihlášku.

Informace k zápisu

Přihláška do MŠ Přepeře

Internetové stránky MŠ Přepeře