oficiální web obce

Ministr vnitra udělil výjimku z omezení pohybu a pobytu ze dne 1. března 2021. Osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov (ORP Turnov) se za pobyt a pohyb v rámci jejich okresu považuje také pobyt a pohyb kdekoliv na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Turnov.

Např. pro občana Přepeř byla dříve cesta do Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …) cestou mimo okres Semily do okresu Liberec (se všemi zákazy a omezeními). Nově je cesta do Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …) brána jako cesta po „našem“ okrese (výjimka pro ORP Turnov). Jinými slovy nově je ORP Turnov bráno, dle této výjimky, jako by byl jeden okres. To samé platí např. i pro občany Příšovic (Čtveřína, Pěnčína, Svijan, …), že na nákup si nemusí dojet v rámci svého okresu, tedy např. do Liberce, ale díky této výjimce mohou na nákup do Turnova (a i jinam v ORP Turnov).

Informace výjimka ORP Turnov

Informace omezení volného pohybu osob

 

ORP Turnov