oficiální web obce

Obecní úřad Přepeře děkuje všem spoluobčanům, že nepálí větve a nepořádek na svých pozemcích, v zastavěné oblasti a zároveň informuje, že letos první termín otevřeného složiště větví za svazarmem, pro vás obyvatele Přepeř, bude v sobotu 27. března v obvyklém čase tedy od 8:30 do 11:30, samozřejmě za dodržení všech aktuálních nařízení. Další možnost pak bude 10. a 24. dubna. Jen připomínám, že složiště je pod dozorem a je zde možno uložit pouze větve stromů a keřů.