oficiální web obce

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) k zásobování domácností pitnou vodou provedení placeného informativního rozboru.

Informace