oficiální web obce

Ve čtvrtek 25. února se koná zasedání obecního zastupitelstva v kulturní místnosti Sokolovny v Přepeřích. Program je vyvěšen v obecních vývěskách a na internetových stránkách obce. Začátek jednání je v 18 hodin. Na programu bude mimo jiné schvalování rozpočtu na rok 2021, schvalování vyhlášky o omezení doby nočního klidu na vybrané akce a projednání žádostí na příspěvky z rozpočtu obce. Zasedání je veřejné, a tak srdečně zveme všechny spoluobčany. Vaše účast je ale podmíněna dodržováním rozestupů a použitím roušky nebo jiné ochrany úst a nosu.

Pozvánka 01/21