oficiální web obce

Obecní úřad informuje a preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v informovanosti občanů o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Tyto informace naleznete pravidelně na internetových stránkách obce, nyní na téma: „Nebezpečí při bruslení na zamrzlých vodních plochách“.

INFORMACE