oficiální web obce

Poslední zprávou vás Obecní úřad informuje a zahájení preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v informovanosti občanů o nebezpečích z hlediska požární ochrany. Tyto informace naleznete pravidelně na internetových stránkách obce, nyní na téma: „Mimořádné události spojené se zimním obdobím“.

Leták