oficiální web obce

Minulé dvě stavební sezóny (03/2019 – 10/2020) nás doprovázela nekonečná série uzavírek a omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/610 (Ohraeznice-Turnov-Přepeře-Příšovice-Svijany). Stavba byla dokončena a dílo předáno v říjnu 2020.

Před rekonstrukcí samotnou se prováděla výměna vedení vody a kanalizace, kde bylo třeba. Následovala rekonstrukce komunikace, mostků a propustků, chodníků. Investor rekonstrukce silnice byl Liberecký kraj, dotace poskytla EU. Na stavbu dále přispíval Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Příšovice a Svijany (zejména na opravy chodníků a VO). Náklady cca 205 mil Kč.  Snímky zachycují jen část rekonstrukce.

Obec Přepeře a Příšovice při této příležitosti zrealizovali dlouho diskutovaný a připravovaný projekt stavby cyklostezky / chodníku mezi obcemi při silnici II/610. Náklady dosáhly přes 11 mil Kč. S financováním pomohl Liberecký kraj a SFDI ČR. Obec Přepeře a Obec Příšovice si dělily náklady rovným dílem.